Wizyta przedstawicieli China Scholarship Council w PW

18 października 2019 r. PW odwiedzili przedstawiciele China Scholarship Council (CSC) z Chin. Delegację przyjął prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej.

Wśród delegatów znaleźli się: Wang Shenggang - Deputy Secretary General, Sun Xiaomeng - Deputy Director, Division of International Students Affairs oraz Guo Danqing - Deputy Director, Division of Partnership Projects.

Delegację przyjęli: prof. Krzysztof Lewenstein - Prorektor ds. Studiów PW, dr inż. Jikun Wang - Zastępca Dyrektora Instytutu Konfucjusza w PW, prof. Teresa Zielińska - Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia oraz Marta Szajnowska-Ksit, Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. W spotkaniu udział wziął także Yuntong Wang - Dyrektor Instytutu Konfucjusza w PW ze strony chińskiej.

Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwych obszarów i form współpracy. Przedstawiciele CSC wskazali na różnorodność oferowanych programów stypendialnych zarówno dla studentów, jak i naukowców. Zaplanowano rozpoczęcie przygotowania umowy pomiędzy CSC a PW, która stanie się punktem wyjścia do dalszych działań obejmujących m.in. programy stypendialne dla naukowców wizytujących, dla doktorantów oraz finansowanie wspólnych programów III stopnia.

China Scholarship Council (CSC) to organizacja non-profit nadzorowana przez Ministerstwo Edukacji Chin, która wspiera międzynarodową wymianę akademicką m.in. poprzez finansowanie stypendiów dla studentów z Chin studiujących za granicą oraz studentów zagranicznych studiujących w Chinach. Wspomaga również współpracę uczelni chińskich z uczelniami zagranicznymi.

Źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW
Zdjęcia: Biuletyn PW