Wizyta profesorów z Kyungpook National University w Daegu w Korei Płd.

W dniach 12-15 czerwca 2019 r. w Politechnice Warszawskiej, w ramach umownej współpracy, gościła delegacja  Kyungpook National University (KNU) w Korei Południowej pod kierownictwem prof. You-Ze Cho - Dziekana The College of IT Engineering (CITE).

Grupa dziesięciu profesorów spotkała się z przedstawicielami władz PW, a także uczestniczyła w dorocznych wspólnych warsztatach naukowo-badawczych z pracownikami naukowymi Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

12 czerwca br. delegacja z KNU spotkała się z prof. Rajmundem Bacewiczem - Prorektorem ds. Nauki PW, prof. Piotrem Tatjewskim - Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (WEiTI) oraz doc. dr. inż. Mirosławem Słomińskim - koordynatorem współpracy PW z KNU i Samsung Electronics R&D jako Pełnomocnik Rektora ds. Partnerstwa Gospodarczego i Zastępcą Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Telekomunikacji na WEiTI PW.

W kolejnym dniu, 13 bm., na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) PW odbyły się 11. doroczne wspólne warsztaty naukowo-badawcze. Spotkanie otworzyli: prof. Krzysztof Zaremba - Dziekan WEiTI PW, prof. You-Ze Cho - Dziekan CITE KNU oraz Adam Roś - Vice President of Strategy w Samsung Electronics R&D Institute Poland. Następnie, w dwóch porannych i dwóch popołudniowych sesjach, wygłoszono 25 referatów naukowo-badawczych, co jest rekordem w 11-letniej już historii  tych warsztatów.

Następnego dnia przeprowadzono kilkanaście spotkań w niewielkich grupach tematycznych z udziałem gości i pracowników wybranych zespołów naukowo-badawczych z instytutów WEiTI, podczas których wymieniono doświadczenia i omówiono możliwości rozwijania obustronnej współpracy w poszczególnych zakresach tematycznych.

Dodatkowym celem tej wizyty były spotkania wspólnego zespołu roboczego przygotowującego wniosek do zgłoszenia w europejskim programie Erasmus Mundus Joint Master Degree/Erasmus+. W spotkaniach tych wzięli także udział przedstawiciele z Budapest University of Technology and Economics.

Podczas pobytu w Warszawie goście z KNU zwiedzili m.in. Starówkę, Pałac w Wilanowie oraz wysłuchali koncertu fortepianowego muzyki Fryderyka Chopina.

Źródło: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Zdjęcia: Biuletyn PW