Wizyta pracowników Politechniki Warszawskiej w Massachusetts Institute of Technology

Pracownicy Politechniki Warszawskiej związani z Warsaw Design Factory wzięli udział w szkoleniu „Mastering Innovation & Design Thinking”, zorganizowanym przez MIT Professional Education Short Programs.

W szkoleniu wzięło udział 64 uczestników z 18 krajów z całego świata. Kursanci zostali wprowadzeni w 10 kroków procesu projektowania produktu oraz zasady poprawnego projektowania wg. Dietera Ramsa. Poznali źródła innowacji, zasady wyznaczania interesariuszy w procesie projektowania oraz rodzaje szkiców i zasady ich tworzenia. Dowiedzieli się także, jakie jest znaczenie przywództwa w pracy grupowej, jakimi zasadami należy się kierować podczas testowania doświadczeń użytkownika (UX) podczas użytkowania produktów. Szkolenie poprowadziło dwóch wykładowców MIT Professional Education Short Programs: Blade Kotelly, koordynator przedmiotów związanych z Design Thinking oraz Joel Schindall, profesor MIT.

Po zakończeniu szkolenia pracownicy Politechniki Warszawskiej złożyli wizytę w Senseable City Lab, laboratorium, którego pracownicy pracują nad rozwiązaniami SmartCity. Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń w zakresie projektowania rozwiązań związanych z inteligentnymi miastami.

Wyjazd został zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, działanie 3.4 Podniesienie Kompetencji Kadry Dydaktycznej (POWER Kadra). Wzięli w nim udział: Katarzyna Bargieł (Wydział Geodezji i Kartografii i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii), dr Grzegorz Dobrzyński (Wydział Transportu), dr Marcin Luckner (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych), dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW (Wydział Geodezji i Kartografii), dr Piotr Pałka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr Michał Syfert (Wydział Mechatroniki) oraz dr Artur Wilkowski (Wydział Geodezji i Kartografii).

Źródło i zdjęcia: dr Piotr Pałka, WEiTI PW