Wizyta delegacji z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie

W połowie października Politechnika Warszawska gościła delegację z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (TUB). 

Wizyta niemieckiej delegacji odbyła się w dniach 14-18 października. Jedenastoosobowa grupa studentów berlińskiego uniwersytetu wzięła udział w cyklu wykładów w ramach wymiany kadry akademickiej pomiędzy naszymi uczelniami. Towarzyszył im profesor Utz von Wagner, koordynator TUB ds. współpracy z PW.

Wspólna inicjatywa TUB i PW została oficjalnie zainaugurowana w kwietniu br. podczas Dni Niemieckich na naszej uczelni, gdy gościliśmy Prezydenta i Profesorów berlińskiego Uniwersytetu Technicznego. Wygłosili oni wówczas pierwsze z cyklu wykłady otwarte dla studentów PW z dziedzin transportu, mechatroniki, inżynierii materiałowej oraz inżynierii chemicznej i procesowej. W ramach tego samego cyklu wykłady na TUB wygłosili także profesorowie Politechniki Warszawskiej z Wydziałów EiTI, Inżynierii Materiałowej, SiMR i Chemicznego.

Październikowa wizyta została zorganizowana i koordynowana wspólnie przez prof. Włodzimierza Kurnika, koordynatora ds. współpracy z TUB (Wydział SiMR) oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej. W trakcie tygodniowego pobytu, oprócz regularnych anglojęzycznych wykładów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, goście z Niemiec mieli okazję spotkać się z władzami uczelni, wziąć udział w dodatkowych wykładach na Wydziałach Mechanicznym i Energetyki Lotnictwa i Inżynierii Produkcji, a także zwiedzić nowoczesne laboratoria na Wydziałach SiMR, Mechatroniki i MEiL.

Podczas swojego pobytu, zarówno prof. von Wagner jak i wizytujący studenci mieli możliwość poznać naszą uczelnię, także od strony organizacyjnej, jak i życia studenckiego. Odbyli kilka integracyjnych spotkań ze studentami PW, a także z przedstawicielami Samorządu Studentów i poszczególnych Wydziałowych Rad Samorządu oraz kół naukowych PW. Wizyta gości zbiegła się z rocznicowymi obchodami na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, w których również mieli okazję uczestniczyć.

Ponadto w tym okresie w Warszawie, więc również na Politechnice, miały miejsce różnorodne imprezy w ramach tzw. Orientation Week, dzięki którym studenci niemieccy mieli okazję poznać życie studenckie poza uczelnią i pobawić się z innymi studentami, zarówno polskimi jak i międzynarodowymi, w warszawskich klubach studenckich. Program wizyty obejmował również inne atrakcje turystyczne, np. kilkugodzinną wycieczkę z przewodnikiem po stolicy oraz wizytę w Centrum Nauki Kopernik.

Nasi goście wyjeżdżali z Warszawy bogatsi o nowe doświadczenia i przyjaźnie, jednocześnie będąc pod ogromnym wrażeniem zarówno samego miasta, a przede wszystkim naszej uczelni, w szczególności świetnie wyposażonej bazy laboratoryjnej oraz różnorodności życia studenckiego. Na pożegnalnym spotkaniu podkreślali, że od tej pory staną się ambasadorami Politechniki Warszawskiej i Warszawy. W niedługim czasie planowany jest również podobny wyjazd studentów Politechniki Warszawskiej, którzy tak jak nasi goście, wezmą udział w wykładach nauczycieli akademickich PW na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Agata Wierzbińska, Centrum Współpracy Międzynarodowej