Wizyta delegacji z Gordon Institute of Business Science

11 lipca 2016 r. Politechnika Warszawska gościła delegację z Gordon Institute of Business Science (GIBS) z Republiki Południowej Afryki. Podczas spotkania omówiono m.in. założenia Programme of Academic Leadership.

GIBS, mający swoją siedzibę w Illovo w Johannesburgu, jest wiodącą Szkołą Biznesu w Afryce Południowej, która oferuje programy: Business Administration, General Management and Management Development. GIBS stanowi część uniwersytetu University of Pretoria - jednej z najlepszych uczelni wyższych w regionie. Delegacja, która odwiedziła Politechnikę, składała się z 4 przedstawicieli szkoły GIBS oraz 14 profesorów różnych Wydziałów Uniwersytetu w Pretorii, którzy pełnią, lub mają wkrótce pełnić, funkcje kierownicze w swoich jednostkach i aktualnie uczestniczą w programie szkoły GIBS Academic Leadership. Celem wizyty w Polsce było studium przypadku zarządzania HEI (ang. instytucje szkolnictwa wyższego) obserwowane na przykładach praktyki w polskich uczelniach.

Wizyta rozpoczęła się powitaniem delegacji przez prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki PW i przedstawieniem badań naukowych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej. Następnie goście mieli okazję wysłuchać prezentacji Łukasza Wojdygi, Dyrektora Centrum Współpracy MIędzynarodowej PW na temat internacjonalizacji uczelni i prof. Włodzimierza Koczary z Wydziału Elektrycznego PW, który wypowiedział się na temat doświadczeń we współpracy z uczelniami i firmami z RPA. Szkołę Biznesu PW reprezentowała prof. Sylwia Sysko-Romańczuk.

Następnie grupa delegatów odwiedziła Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, gdzie spotkała się z Prodziekanem Wydziału, prof. Tomaszem Stareckim oraz prof. Romanem Morawskim, rozmawiając między innymi o doświadczeniach Wydziału we wprowadzeniu do oferty PW studiów w języku angielskim. Delegacja została również zaproszona do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, gdzie po krótkiej prezentacji wygłoszonej przez Marcina Postawkę, Zastępcę Dyrektora CZIiTT,  została oprowadzona po nowo wybudowanym obiekcie, a w szczególności po nowoczesnych salach tworzących przestrzeń pracy dla studentów pracujących nad innowacyjnymi projektami.

Programme of Academic Leadership jest dostosowany do specyfiki szkolnictwa wyższego i obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem badaniami naukowymi, skutecznym pozyskiwaniem środków finansowych, współpracą z partnerami biznesowymi i pozaakademickimi oraz umiędzynarodowieniem uniwersytetu. W tym roku celem wizyty studyjnej była Polska i wiodące uniwersytety: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

Źródło: CWM PW