Wizyta delegacji z Beijing Municipal Bureau of Human Resources and Social Security z Chin oraz Ambasady Chin

W dniu 25 maja 2018 r. Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele Beijing Municipal Bureau of Human Resources and Social Security oraz Amabasady Chin w Warszawie.

Wśród gości znaleźli się Xu Xi, Dyrektor Generalny organizacji; Ma Zhaojun, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego; Zhang Xiaolin, Dyrektor Departamentu Pracy; Zhang Zhenhua, Dyrektor Departamentu Ekspertów Zagranicznych oraz Zatrudnienia Obcokrajowców oraz Li Xin, Dyrektor Departamentu Ekspertów i Spraw Podoktoranckich.

Ambasadę Chin w Warszawie reprezentowała He Juan, Dyrektor Sekcji Edukacji. Delegację przyjęli: Prorektor ds. Studiów prof. Krzysztof Lewenstein, prof. Teresa Zielińska oraz Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 25 maja 2018 r. w Politechnice Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Głównym celem spotkania była dyskusja nad możliwymi formami współpracy pomiędzy instytucjami. Beijing Municipal Bureau of Human Resources and Social Security to organizacja rządowa wspomagająca rozwój młodych naukowców w Chinach. Agencja jest odpowiedzialna za prowadzenie programów post doc w Pekinie. Przy współpracy z uczelniami, instytucjami czy firmami instytucja organizuje oraz koordynuje programy tzw. postdoctoral exchange programs. Kandydaci, osoby posiadające tytuł doktora, mogą otrzymać wsparcie finansowe na roczny pobyt i pracę w Chinach na określonych warunkach. Oferta jest otwarta dla kandydatów z całego świata.

Przedstawiciele instytucji podczas pobytu w Warszawie odwiedzili również Narodowa Agencję Wymiany Akademickiej. Organizacja złożyła zaproszenie do udziału w programie absolwentom studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej oraz zaprosiła do współpracy w prowadzeniu niektórych programów dla młodych naukowców. Centrum Współpracy Międzynarodowej PW posiada kontakty do osób zajmujących się rekrutacją do programu.

Źródło: CWM PW