Biuletyn PW / Wydarzenia / Wielki sukces CEZAMAT-u

Wielki sukces CEZAMAT-u

CEZAMAT PW Sp. z o.o. znalazła się w gronie trzech zwycięskich polskich projektów zakwalifikowanych do grona laureatów konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt CEZAMAT-Environment będzie dotyczyć innowacyjnych, samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych, umożliwiających wykrywanie zagrożeń dla środowiska. Wyłonione przez Komisję Europejską projekty otrzymają prawie po 500 tys. euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu obejmującego uruchomienie w Polsce nowej instytucji badawczej – Centrum Doskonałości. 

Teaming for Excellence to prestiżowy program organizowany przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Jego celem jest wyrównywanie poziomu rozwoju naukowego oraz zmniejszanie jakościowych różnic pomiędzy badaniami prowadzonymi w poszczególnych krajach europejskich. Tym samym nadrzędną ideą konkursu staje się powołanie nowej instytucji badawczej przy aktywnej współpracy i wymianie doświadczeń z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Obszar tematyki CEZAMAT-Environment zadedykowany zostanie badaniom podstawowym i wdrożeniom samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych umożliwiających zmasowane równolegle oraz przestrzennie, rozproszone wykrywanie zagrożeń dla środowiska i innych parametrów określających stan zasobów naturalnych (np. lasów lub upraw rolnych, ekosystemów wodnych).

Interdyscyplinarny zakres tematyki badawczej Centrum będzie sprzyjał jednoczeniu najwyższej klasy zespołów naukowych reprezentujących takie dziedziny jak: elektronika, informatyka, nanotechnologia, chemia, biochemia, MEMS, telekomunikacja, inżynieria środowiska, fizyka, inżynieria materiałowa i nauki przyrodnicze. Pierwszorocznym celem projektu - objętym fazą CSA - jest opracowanie szczegółowego i solidnego biznesplanu tak, aby Centrum posiadło wszelkie niezbędne kompetencje do realizacji swojej długofalowej wizji.

Nowe Centrum zlokalizowane będzie na terenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, jednego z największych projektów POIG (100 mln euro) powstającego na terenie Politechniki Warszawskiej, którego budowa ma zostać ukończona pod koniec 2015 roku, a więc równocześnie z przewidywanym terminem zakończenia opracowywania biznesplanu.

W nowo utworzonym Centrum Doskonałości znajdą zastosowanie najlepsze praktyki w zakresie nauki, innowacji i zarządzania wywodzące się z wysoko rozwiniętych europejskich instytutów. W ciągu pierwszych pięciu lat działalności ustanowiona zostanie samofinansująca się i zrównoważona europejska instytucja zorientowana na najbardziej zaawansowane badania środowiskowe.

Cele te będą osiągnięte wspólnym wysiłkiem Partnerów projektu czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Polska), CEZAMAT PW Sp. z o.o. (Polska), CEA-Tech (Francja), Fraunhofer-Gesellschaft (FhG, Niemcy).

Łącznie na konkurs Teaming for Excellence spłynęło 169 wniosków, w tym 19 z Polski. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy służy wyłonieniu najbardziej innowacyjnych propozycji, które dostają środki na rozwinięcie pomysłu. Zwycięzcy drugiego etapu otrzymają dofinansowanie na złożone w ramach konkursu projekty.

Podobne materiały:

CEZAMAT – podsumowanie trzeciego kwartału budowy
CEZAMAT buduje przyszłość
Synergia nauki i biznesu. Relacja z konferencji CEZAMAT-u
MOEMS-y. Małe cuda CEZAMAT-u

Źródło: CEZAMAT PW Sp. z o.o.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI