Webinar „Środowiskowe skutki pandemii” - podsumowanie

14 kwietnia 2021 r. na platformie MS Teams odbyło się webinarium „Środowiskowe skutki pandemii”, zorganizowane z inicjatywy Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Celem webinarium było wywołanie dyskusji i skłonienie do refleksji nad tym, jak nasze nawyki, zachowania podczas sytuacji pandemicznej i lockdownu w Polsce wpłynęły na otaczające środowisko oraz co zmieniło się w nas samych.

Prelekcje wygłosiło sześciu naukowców z trzech wydziałów Politechniki Warszawskiej: Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Administracji i Nauk Społecznych oraz ekspert z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

O wpływie pandemii koronawirusa na jakość powietrza atmosferycznego mówili dr inż. Magdalena Reizer i prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Temat gospodarowania odpadami w czasie pandemii poruszyli w swoim wystąpieniu dr inż. Piotr Manczarski, dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska, dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin również z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Wykład pt. „Społeczeństwo w pandemii - stare i nowe problemy. O przeobrażaniach sfery prywatnej i publicznej” wygłosiła dr Katarzyna Górniak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Zagadnienie „Ścieki w pandemii covid” omówili dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Bartosz Zaborski z Biura Badań i Nowych Technologii Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Analizy zmian średnich profili dobowych w grupie mieszkaniowych odbiorców energii elektrycznej w okresie ścisłej kwarantanny narodowej dokonał dr hab. inż. Sławomir Bielecki z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Spotkanie zakończył wykład „Nie tylko SARS-CoV-2 - bioaerozole i ich rozprzestrzenianie się” prof. dr hab. Ewy Karwowskiej i dr Ewy Miaśkiewicz-Pęskiej z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

W webinarium, moderowanym przez mgr inż. Paulinę Chrobocińską z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, wzięło udział ponad 130 osób. Większość uczestników stanowili członkowie społeczności naszej Uczelni, ale wśród gości webinarium znaleźli się również przedstawiciele firm, innych szkół wyższych i instytucji ochrony środowiska.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć udziału w kolejnych webinariach związanych z tematyką COVID-19, uznając je za niezwykle potrzebne zarówno w kontekście wymiany wiedzy, jak i umacniana wzajemnych relacji.

Źródło: Zespół Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
Zdjęcie: fot. pixabay