W poszukiwaniu paliwa przyszłości i czystego źródła energii

O zastosowaniu wodoru, jego pozyskiwaniu i regulacjach prawnych rozmawiali uczestnicy konferencji „Czas na wodór”, która odbyła się 24 kwietnia 2019 r. w Politechnice Warszawskiej.

Kongres otworzył Michał Kamiński, Dyrektor Zarządzający 300Gospodarka, organizator wydarzenia. Konferencję rozpoczęły przemówienia: prof. Jana Szmidta - Rektora Politechniki Warszawskiej, która współorganizowała kongres, a także prof. Zdzisława Krasnodębskiego - Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jadwigi Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Tadeusza Skobla - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii.

- Temat wodoru jest rozpatrywany, analizowany na kilku wydziałach Politechniki Warszawskiej, które zajmują się zagadnieniami na pograniczu fizyki, chemii i inżynierii materiałowej - powiedział prof. Jan Szmidt. Rektor PW podkreślił również konieczność interdyscyplinarnych działań związanych z nowoczesnymi systemami, które prowadzą z jednej strony do zwiększenia efektywności energetycznej, a z drugiej - do ochrony środowiska.

- Wodór wydaje się dzisiaj jednym z najbardziej obiecujących paliw alternatywnych dla przyszłych zastosowań m.in. jako źródło energii elektrycznej czy paliwa umożliwiającego przemieszczanie się - powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. - Naszym celem jest poszukanie, wzięcie udziału w dyskusji o napędzie przyszłości, paliwie przyszłości, o czystym źródle energii na przyszłość - zaznaczyła.

Kongres wodorowy zgromadził osoby i instytucje, które na co dzień rozwijają technologie wodorowe i wprowadzają je na rynek. Wspólnie z politykami oraz przedstawicielami administracji państwowej zastanawiali się, czy warto inwestować i rozwijać takie technologie. Rozmawiali o zastosowaniach wodoru w transporcie, przemyśle czy energetyce. Poruszali kwestię jego pozyskiwania, regulacji prawnych oraz opodatkowania.

W dyskusjach panelowych zastanawiano się m.in.: czy wodór może być węglem przyszłości, jakie są możliwości „drugiego życia” węgla, jak napędzać samochód przyszłości, gdzie jeszcze oprócz transportu wodór może znaleźć zastosowanie i jak rozpocząć rewolucję wodorową, czyli jak ma wyglądać współpraca między biznesem, polityką i nauką.

Zdjęcia: Biuletyn PW