VIII Konferencja PACTT

13-15 listopada br. odbyła się VIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych. PACTT stanowi dobrowolne, ogólnopolskie zrzeszenie przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. 

Konferencja rozpoczęła się 13 listopada br. w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Na spotkanie przybyło około dwustu gości z sześćdziesięciu sześciu jednostek z całej Polski.

Władze uczelni reprezentował prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju, ponadto gości przywitali: prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM oraz płk dr inż. Artur Król, Prorektor ds. Wojskowych WAT. 

Prezentacje dotyczyły wpływu działalności CTT na naukę i gospodarkę. Przedstawiciele Ministerstw: Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opowiadali o narzędziach wsparcia komercjalizacji wyników badań oferowanych przez administrację centralną.

Politechnika Warszawska była tego dnia reprezentowana podczas debat przez dr Katarzynę Modrzejewską z Działu Badań i Analiz CZIiTT PW, która prowadziła panel dyskusyjny pt. „Miasto - broker wiedzy czy pośrednik współpracy pomiędzy jednostkami prowadzącymi działalność B+R a biznesem?” Pracownicy Centrum zorganizowali także dla gości Konferencji warsztaty biznesowe z zakresu zarządzania z wykorzystaniem gry strategicznej pt. „Gorączka biznesu”.

Po podsumowaniu pierwszego dnia konferencji przez Dyrektor CZIiTT PW Annę Rogowską, gościom umożliwiono zwiedzanie Centrum. Dedykowani pracownicy jednostki, opowiadali o sposobach wykorzystania infrastruktury Centrum, prezentowali najważniejsze pomieszczenia i opowiadali o funkcjonowaniu CZIiTT PW oraz działaniu na rzecz uczelni i wspieraniu jej podmiotów.

14 i 15 listopada br. prelekcje odbywały się w hotelu Gromada. Z ramienia Politechniki Warszawskiej dr Katarzyna Modrzejewska i Dariusz Parzych z Działu Badań i Analiz CZIiTT PW przedstawili wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników CTT na temat skutecznych form promocji wyników badań naukowych kierowanych do gospodarki.

Źródło: CZIiTT PW
Zdjęcia: Biuletyn PW