VII Warszawskie Dni Techniki

W dniach 18-20 października 2017 roku odbyły się Warszawskie Dni Techniki. Celem organizatorów jest zainteresowanie mieszkańców miasta najnowocześniejszą techniką oraz innowacyjnymi zagadnieniami technologicznymi, podejmowanymi przez środowisko naukowe i gospodarcze stolicy.

Inicjatywa Warszawskich Dni Techniki zrodziła się w 2010 roku w Warszawskim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów, Techników Mechaników Polskich (SIMP). Z jednej strony uważano, że niezbędna jest promocja osiągnięć warszawskiego przemysłu, firm i instytucji obsługujących techniczną infrastrukturę miasta, instytutów badawczych i naukowych oraz warszawskich uczelni technicznych.

Z drugiej strony, inicjatywa wychodziła naprzeciw potrzebie preorientacji zawodowej i edukacji technicznej, związanej z koniecznością przygotowania kadr dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania miasta i funkcjonujących w nim podmiotów gospodarczych oraz naukowych. Uznano, że cele te można zrealizować przez zapoznanie przede wszystkim młodych mieszkańców miasta z techniką oraz zajmującymi się techniką ośrodkami naukowymi i zakładami przemysłowymi. Niebagatelną sprawą była chęć podniesienia prestiżu techników i inżynierów.

Sformułowane wówczas przesłanie: „Warszawa - Technika wczoraj, dziś jutro”, jak i cele tej inicjatywy pozostają nadal aktualne:

  • podkreślenie roli i wkładu inżynierów i techników w podnoszenie cywilizacyjnych standardów życia i funkcjonowania miasta,
  • przypomnienie dokonań stołecznego przemysłu opartego na technice oraz jego wkładu w rozwój miasta,
  • przeciwdziałanie upadkowi szkolnictwa zawodowego w regionie,
  • uwypuklenie roli techniki w życiu codziennym miasta (w Warszawie jest wiele imprez naukowych, brak natomiast wydarzeń ukazujących technikę).

Przy tak nakreślonych celach, głównym, ale co trzeba podkreślić - nie jedynym - adresatem wydarzenia jest młodzież: uczniowie szkół ponadpodstawowych nie tylko technicznych oraz studenci. W Warszawskich Dniach Techniki biorą także udział członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych, w tym wielu seniorów ruchu inżynierskiego, dla których kontakt z młodzieżą jest ważnym atutem imprezy.

Symulator lotu helikopterem, prezentowany na Wydziale Mechnicznym Energetyki i Lotnictwa PW/fot. Biuletyn PW

Wydarzenie na stałe weszło do kalendarza imprez organizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Tematyka dotychczasowych Warszawskich Dni Techniki poświęcona była:

  • I - Motoryzacji - z uwagi na 60-lecie Warszawskiej Fabryki Motocykli
  • II - Kosmicznym Technologiom
  • III - Robotom Przemysłowym, Nanotechnice i budowie metra
  • IV - Technice Laserowej, Lotniczej i Samochodowej
  • V - Technice Telewizyjnej
  • VI - Automatyzacji i Robotyzacji

Od początku inicjatywa zyskała wsparcie ze strony wiodących stołecznych uczelni technicznych. Przede wszystkim Politechniki Warszawskiej. Od zainicjowania wydarzenia Rektor Politechniki Warszawskiej przewodniczy Komitetowi Honorowemu WDT. Aktywny udział bierze także Wojskowa Akademia Techniczna. Wsparcia Dniom udzieliło też szereg instytutów badawczych mających swe siedziby w Warszawie. Między innymi Instytut Lotnictwa, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Techniki Wojsk Lotniczych, Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Inicjatywa zyskała poparcie władz samorządowych miasta oraz województwa, o czym świadczy niezmiennie obejmowanie Dni wysokim patronatem honorowym przez władze Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Czynnie w organizację Warszawskich Dni Techniki włączyło się szereg firm i zakładów działających w stolicy. Były i są to firmy z różnego obszaru gospodarczego, reprezentujące przemysł obronny, lotniczy, kosmiczny, hutniczy, motoryzacyjny, ale także firmy działające na rzecz miasta, jak np. metro.

Do inicjatywy zrodzonej w SIMP, stowarzyszeniu ruchu społecznego techników i inżynierów, włączyły się władze FSNT-NOT. Warto też podkreślić, że organizatorami i gospodarzami wycieczek oraz spotkań w instytutach, uczelniach i zakładach, które gościły uczestników Dni byli członkowie działających tam kół SIMP.

Tematyką tegorocznej VII edycji Warszawskich Dni Techniki była technika kosmiczna, cyberprzestrzeń, drony i motoparalotnie. W programie znalazły się m.in.: wykłady naukowców z Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej: „Melowskie skrzydła nad Antarktydą„ - prof. Mirosława Rodzewicza czy „Jak ugryźć Kosmos ?” - dr. inż. Jana Kindrackiego. Uczestnicy Warszawskich Dni Techniki mieli także okazję odwiedzić pracownie i laboratoria Politechniki Warszawskiej.

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Źródło: Janusz M. Kowalski, Dyrektor Pionu Informacyjnego Oddziału Warszawskiego SIMP