VI Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych

W dniach 18-19 października 2018 r. odbyła się VI edycji prestiżowego spotkania Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych (WEZUT). Gospodarzem spotkania został Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Blisko 50 osób z całej Polski, dziekanów i prodziekanów, zebrało się w murach Politechniki Lubelskiej by przedyskutować bieżące sprawy i omówić problematykę rozwoju wydziałów ekonomicznych na uczelniach technicznych. 

Wśród gości znalazły się władze wydziałów m.in. z: AGH, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej reprezentowała dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW, która przedstawiła uczestnikom forum schemat kształcenia w wydziale.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął: Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr Kacejko.

Źródło: Politechnika Lubelska
Zdjęcie: Tomasz Maślona / SAF PL