V Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych

W dniach 12-13 kwietnia 2018 roku władze Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej wzięły udział w V Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych.

Gospodarzem tegorocznej edycji wydarzenia był Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W spotkaniu uczestniczyło 44 dziekanów reprezentujących 18 uczelni. Tematem przewodnim była Ustawa 2.0.

Pierwszy panel „Co nas czeka w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w ewaluacji dyscyplin w 2021 roku” poprowadził dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej. Kolejnych tematów do dyskusji dostarczyły panele: „Przegląd Organizacji” poprowadzony przez prof. Stanisława Brzezińskiego oraz „Humanistyczne kształcenie inżynierów” moderowany przez dr. Andrzeja Karalusa.

Uczestnicy V Foum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych/fot. P.Jacewicz PG

Forum Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni Technicznych i Wojskowych jest kontynuacją inicjatywy prof. Ryszarda Grądzkiego, Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (w kadencji 2012-2016).

Więcej informacji znaleźć można na stronie Politechniki Gdańskiej.

Źródło: www.zie.pd.edu.pl
Zdjęcie: P. Jacewicz/Politechnika Gdańska