Biuletyn PW / Wydarzenia / Uroczyste Posiedzenie Senatu PW otworzyło obchody Dni Politechniki Warszawskiej

Uroczyste Posiedzenie Senatu PW otworzyło obchody Dni Politechniki Warszawskiej

Zgromadzeni w dniu Święta PW goście uczestniczyli w uroczystości, podczas której zostały m.in. wręczone promocje doktorskie i habilitacyjne, Nagrody Naukowe PW, odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Nawiązując do ubiegłorocznych obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, Rektor Uczelni prof. Jan Szmidt podkreślił, że - Święto ustanowione w 2005 roku jest obchodzone zawsze 15 listopada, gdyż tego dnia w 1915 roku odbył się pierwszy wykład w języku polskim w Politechnice Warszawskiej. Zwrócił także uwagę na brązowo-srebrno-seledynowy sztandar Korporacji Akademickiej Sarmatia, którego barwy symbolizują stałość, honor i przyjaźń. Święto Politechniki Warszawskiej stało się bowiem okazją do tego, by po raz pierwszy w historii Uczelni sztandar Sarmatii stanął obok sztandaru PW. Rektor, odwołując się do dewizy Korporacji: Honor i dobro narodu i państwa najwyższym dobrem każdego obywatela, nawiązał do wspólnych wartości akademickich, które Korporacja przeniosła w mury Politechniki Warszawskiej, gdzie gości od 1915 roku.

Przemówienie Rektora PW prof. Jana Szmidta. W tle sztandar Korporacji Akademickiej Sarmatia/fot. Biuletyn PW

Przybyły na uroczystość dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dziękując za zaproszenie zaakcentował wysoką rangę naszej Uczelni i życzył biegłości w sztukach wielu. Rozwijając podjęty przez ministra wątek, prof. Mirosław Nader wykładem pt. Z kart historii Politechniki Warszawskiej (1826-2016) powrócił do lat, które składają się na naukową, kulturalną i społeczną spuściznę naszej Uczelni. Profesor w swojej prezentacji nawiązał do korzeni Politechniki Warszawskiej, przybliżając sylwetki zasłużonych dla niej postaci m.in. fundatorów i rektorów. Powrócił do miejsc oraz faktów decydujących o współczesnym obliczu PW. - Stare mury Uczelni są miejscem o uniwersalnej wartości, musimy je szanować, ponieważ są częścią tych, którzy tu prawie dwa stulecia tworzyli - zakończył swoją wypowiedź prof. Mirosław Nader.

Fotogaleria Święta Politechniki Warszawskiej 2016

Podczas uroczystości zostały także wręczone promocje doktorskie i habilitacyjne, Medale za Długoletnią Służbę (Złote: 69 Srebrne: 28 Brązowe: 29) oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej (52). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został prof. Aleksander Brzeziński. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:

 • dr hab. inż. Maciej Jaworski,
 • dr hab. Ryszard Jan Piramidowicz,
 • doc. dr. inż. Elżbieta Maria Piwowarska,
 • dr hab. inż. Andrzej Rożeń,
 • dr hab. inż. Piotr Bolesław Skawiński, prof. PW.

Laureaci Nagrody Naukowej PW/fot. Biuletyn PW

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki za: Zastosowanie impulsów gazowych do sterowania procesem plazmowym w przemysłowym wytwarzaniu warstw na wielkogabarytowych szybach w firmie BOHAMET S.A. została przyznana Zespołowi pod kierownictwem prof. Krzysztofa Zdunka z Wydziału Inżynierii Materiałowej w składzie:

 • inż. Jerzy Dora z firmy Wyrób Elektronicznej Aparatury Laboratoryjnej DORA PS,
 • dr inż. Rafał Chodun z Wydziału Inżynierii Materiałowej,
 • dr inż. Katarzyna Nowakowska-Langier z Narodowego Centrum Badań Jądrowych,
 • dr inż. Piotr Domanowski  z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • dr inż. Łukasz Skowroński z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • mgr inż. Sebastian Okrasa z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Święto Politechniki Warszawskiej obchodzone będzie jeszcze przez kilka najbliższych tygodni i towarzyszyć mu będą m.in. koncerty, wystawy i wydarzenia sportowe.

Terminarz uroczystości dostępny jest w materiale: Święto Politechniki Warszawskiej 2016

Patronat medialny nad Świętem Politechniki Warszawskiej objęła TVP3 Warszawa.

List MNiSW

DOKTORZY_15.11.2016

HABILITACJE_15.11.2016 r.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI