Towarzystwo Urbanistów Polskich działa już 100 lat

Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji inaugurującej 100-lecie Towarzystwa Urbanistów Polskich

Konferencja przyciągnęła prawie 140 osób z całej Polski

W tym roku świętujemy 100-lecie Towarzystwa Urbanistów Polskich. W historii i współczesności tej organizacji ogromną rolę odgrywa Wydział Architektury PW. To właśnie tam odbyła się konferencja inaugurująca jubileusz.

W styczniu 1923 roku w gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – drugiego po Lwowie kształcącego studentów w zakresie budowy miast – zebrała się grupa ekspertów, tworząc Towarzystwo Urbanistów Polskich. Celem Towarzystwa było wspieranie rządu, tworzącego podwaliny państwa, rodzącego się samorządu oraz społeczeństwa obywatelskiego. Od początku swojej działalności cele TUP realizowane były poprzez pracę naukową nad wszelkimi zagadnieniami związanymi z problematyką miejską, ale też poprzez działalność opiniotwórczą i szerzenie wiedzy wśród społeczeństwa.

Świętowanie 100-lecia rozpoczęła konferencja organizowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Wydział Architektury PW. 28 stycznia 2023 roku w Auli WAPW zebrało się prawie 140 osób z całej Polski. Spotkanie otworzyli Prezes TUP i jednocześnie pracownik WAPW dr inż. arch. Tomasz Majda i Dziekan Wydziału Architektury PW prof. Krzysztof Koszewski, a listy gratulacyjne odczytali przedstawiciele pozostałych instytucji, z których wywodzili się członkowie założyciele TUP: Ministerstwa Rozwoju i Technologii (jako sukcesora Ministerstwa Robót Publicznych) oraz Miasta st. Warszawy. List gratulacyjny przesłał również wicepremier Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencji towarzyszyła, ciesząca się dużym zainteresowaniem, wystawa prezentująca dorobek pracowników Wydziału Architektury PW, będących członkami TUP, ukazująca zmiany warsztatu urbanisty na przestrzeni ostatniego stulecia.

Zdjęcie ludzi oglądających wystawę

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac urbanistycznych