Targi edukacyjne we Lwowie

W dniach 24-25 marca 2017 r. Politechnika Warszawska promowała się na międzynarodowych targach edukacyjnych „Higher Education” we Lwowie.

Przez dwa dni polskie stoisko „Study in Poland” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Ze względu na bliskość kulturową i terytorialną, studia w Polsce są najbardziej atrakcyjne wśród młodzieży ukraińskiej, o czym świadczy nieustannie wzrastająca liczba studentów z Ukrainy. Stoisko Politechniki Warszawskiej odwiedzili też studenci uczelni partnerskich, m.in. Politechniki Lwowskiej, Akademii Drukarstwa oraz Uniwersytetu Narodowego zainteresowani podjęciem studiów magisterskich w PW.

Politechnika Warszawska na targach edukacyjnych we Lwowie/fot. CWM PW

Na targach „Higher Education” stołeczną uczelnię reprezentowała Zenoviya Shits z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej. W trakcie pobytu we Lwowie spotkała się z m. in. z uczniami liceum fizyko-matematycznego oraz z przedstawicielami agencji edukacyjnych.

Źródło: CWM PW