T-Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę

T-Mobile Polska i Politechnika Warszawska postanowiły rozwijać współpracę partnerską, której celem jest wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i ich zastosowań, a także wspieranie ścieżki kariery największych talentów PW.

W dniu 21 września 2018 r. w Politechnice Warszawskiej podpisano Umowę o współpracy pomiędzy Uczelnią a T-Mobile Polska. Reprezentantami stron byli: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T-Mobile Polska.

- Podpisany dzisiaj dokument stanowi krok milowy w rozwoju współpracy partnerskiej z jednym z wiodących, nie tylko w naszym kraju, operatorów sieci telekomunikacyjnych najnowszych generacji i dostawców usług multimedialnych. Współpraca, zapoczątkowana 12 lat temu utworzeniem w Politechnice Warszawskiej - z obopólnej inicjatywy - inkubatora technologicznego BRAMA (Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych), zostaje dziś rozszerzona o wspólne projekty B+R+I w dziedzinie mechatroniki, elektroniki, telekomunikacji i technologii informacyjnych. Obejmie nie tylko studentów, doktorantów, studenckie koła naukowe i pracowników PW, ale także pracowników T-Mobile Polska uczestniczących w prowadzonych w Politechnice Warszawskiej studiach podyplomowych, szkoleniach inżynierskich, konferencjach, warsztatach i seminariach naukowych oraz doktoratach wdrożeniowych. Pragniemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w jak najlepszym przygotowywaniu kadry inżynierskiej i menedżerskiej dla naszego Partnera - powiedział prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Sygnatariusze umowy: Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T-Mobile Polska i prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Współpraca T-Mobile i Politechniki Warszawskiej połączy aspekt edukacyjny z biznesowym, co pozwoli na osiągnięcie realnych korzyści - studenci Politechniki będą mogli zdobywać doświadczenie przy komercyjnych projektach prowadzonych przez T-Mobile, zaś pracownicy T-Mobile zyskają nowe możliwości wymiany wiedzy i podnoszenia kompetencji naukowych, prowadząc zajęcia dla studentów lub podejmując się pracy naukowej.

- Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty prac nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań otrzymać można tylko łącząc potencjał intelektualny, pasję poznawczą i gotowość do eksperymentowania, z możliwościami technologicznymi, sprawdzonymi modelami biznesowymi i praktyką działania, czyli czerpiąc zarówno z osiągnięć biznesu, jak i nauki - powiedziała Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T-Mobile Polska, dodając – Jesteśmy pewni, że na współpracy z jedną z najbardziej prestiżowych polskich uczelni skorzystają nie tylko nasi pracownicy i studenci Politechniki, ale również nasi klienci oraz partnerzy biznesowi.

Szczegółowy zakres współpracy T-Mobile z Politechniką Warszawską obejmuje prowadzenie prac o charakterze badawczo-rozwojowym, wdrożeniowym i projektowym, najnowszych rozwiązań technologicznych w obszarach:

  • Sztuczna inteligencja/Machine Learning
  • Big Data
  • Internet rzeczy
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cloud Production & Network Function Virtualization
  • Mechatronika i elektronika

- Współpraca z Politechniką Warszawską opiera się na kluczowych dla T-Mobile filarach rozwoju naszego biznesu. Liczymy nie tylko na korzyści płynące z wymiany doświadczeń, ale wierzymy, że wspólna inicjatywa pozwoli nam także pozyskać najlepsze talenty do T-Mobile, które po ukończeniu uczelni zdecydują się rozwijać swoją karierę zawodową w naszych strukturach - powiedziała Dorota Kuprianowicz-Legutko.

Rozszerzenie współpracy partnerskiej pozwoli na prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, w które zaangażowani będą specjaliści, pracownicy oraz studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej. Udostępniona zostanie infrastruktura laboratoryjnego środowiska badawczego T-Mobile do testowania najnowszych rozwiązań sieci telekomunikacyjnych, usług teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa - z której będzie korzystać również uczelnia w codziennej działalności edukacyjnej.

Zdjęcia: Biuletyn PW