Święto Politechniki Warszawskiej 2018

15 listopada 2018 r. obchodzimy Dzień Politechniki Warszawskiej, który w tym roku przypada w momencie szczególnym, jakim jest rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten doniosły jubileusz w naszej Uczelni obchodzić będziemy wraz z setną rocznicą utworzenia Legii Akademickiej mówił prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Profesor Jan Szmidt w przemówieniu szczególnie podkreślał doniosłość chwili nawiązując zarówno do państwowego jubileuszu, jak i nowej rzeczywistości w jakiej znalazło się szkolnictwo wyższe. Po ponad 100-latach rozdarcia Polski przez zaborców odzyskaliśmy wolność. (…). Ten rok, jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości jest rokiem szczególnym dla całego szkolnictwa wyższego. 1 października tego roku nastąpiła bardzo poważna zmiana w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. To w zasadzie jest nowa ustawa, ustawa która tworzy nowy ład, nowy porządek na uczelniach - powiedział Rektor Politechniki Warszawskiej.

Rektor Politechniki Warszawskiej odznaczył zasłużonych Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Następnie odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych, którą poprowadził prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej wręczono także dwie Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej im. Ignacego Mościckiego za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki, które przyniosły udokumentowane efekty ekonomiczne. Nagrodę zespołową za opracowanie i wprowadzenie do stosowania oryginalnego specjalistycznego urządzenia pn. „Fizyczny model termodynamiczny piersi” przyznano zespołowi z Wydziału Mechatroniki pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Pałko, w skład którego weszli: prof. dr. hab. Natalia Golnik, mgr. inż. Włodzimierz Łukasik, mgr inż. Joanna Bierat.

Laureaci Nagrody zespołowej PW/fot. Biuletyn PW

Rektor PW z laureatem indywidualnej Nagrody Naukowej PW prof. Tomaszem Ciachem/fot. Biuletyn PW

Nagrodę indywidualną Naukową Politechniki Warszawskiej przyznano dr. hab. inż. Tomaszowi Ciachowi z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej za „tworzenie spółek spin-off rozwijających technologie powstałe na Politechnice Warszawskiej”. Laudację wygłosił prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki.

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości zgromadzeni w Dużej Auli goście wysłuchali dwóch okolicznościowych wykładów: prof. Andrzeja Jakubiaka pt. „Politechnika Warszawska w służbie niepodległej Rzeczpospolitej” oraz „Legia akademicka w walce odrodzenie Ojczyzny”, który wygłosił dr Adam Buława, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej Przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” przeszli pod tablice pamiątkowe, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości poświęcona rekonstrukcji historycznej wydarzeń z roku 1918. Zabrzmiał apel poległych oraz nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy w „Hołdzie Poległym za Wolną Polskę Pracownikom, Studentom i Absolwentom PW - Wspólnota Akademicka w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości 2018”.*

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe trzech warszawskich uczelni: Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej oraz korporacji akademickich: Sarmatia i Arkonia. 

*Tablica powstała z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej.

Fotogaleria Święta Politechniki Warszawskiej 2018

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

15 listopada (czwartek):

  • 11:00 - Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej (Duża Aula, Gmach Główny PW)
  • 13:00 - Rekonstrukcja historyczna „Legia Akademicka”; złożenie kwiatów pod tablicą; odsłonięcie tablicy w „Hołdzie Poległym za Wolną Polskę Pracownikom, Studentom i Absolwentom PW – Wspólnota Akademicka w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości 2018” (Duża Aula, Gmach Główny PW)
  • 18:00 - Gala Złotej Księgi: uroczyste wręczenie dyplomów Złotej Księgi absolwentom Politechniki Warszawskiej za wybitne osiągnięcia zawodowe. Oprawa artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej (Mała Aula, Gmach Główny PW)

16 listopada (piątek):

17 listopada (sobota):

18 listopada (niedziela):

  • 18:00 - Spektakl „Zemsta” w wykonaniu Teatru Politechniki Warszawskiej (Gmach Matematyki PW)
  • 20:30 - Msza Święta (Kościół Najświętszego Zbawiciela, przy Placu Zbawiciela w Warszawie)

Imprezy towarzyszące:

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości