Stowarzyszenie Elektryków Polskich świętowało 100-lecie istnienia

Stowarzyszenie Elektryków Polskich obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 7 czerwca 2019 r. w Politechnice Warszawskiej, równo wiek po założeniu Stowarzyszenia.

Uroczystości w Politechnice Warszawskiej poprzedziła msza święta w intencji społeczności elektryków i Stowarzyszenia, która odbyła się 6 czerwca br. w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

7 czerwca 2019 r. na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej, przed Gmachem Elektrycznym, odsłonięto pomnik prof. Mieczysława Pożaryskiego, pierwszego Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletniego Dziekana Wydziału Elektrycznego PW.

Pomnik odsłonili: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Rektor PW prof. Jan Szmidt, Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak, jego poprzednicy: prof. Stanisław Bolkowski i prof. Jerzy Barglik oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego PW prof. Lech Grzesiak.

- Jestem niezwykle dumny i szczęśliwy, że właśnie dziś, dokładnie w setną rocznicę zjazdu założycielskiego, możemy odsłonić pomnik pierwszego Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletniego Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Profesor Mieczysław Pożaryski to postać niezwykła. Był jednym z głównych organizatorów i animatorów integracji środowiska polskich inżynierów elektrotechników - mówił dr inż. Piotr Szymczak, Prezes SEP. - Niech ten pomnik będzie symbolicznym podziękowaniem całej społeczności elektryków dla prof. Mieczysława Pożaryskiego za jego trud i zaangażowanie w tworzenie polskiego szkolnictwa elektrotechnicznego, przemysłu i Stowarzyszenia Elektryków Polskich - dodał.

Pomnik, autorstwa prof. Mariana Molendy - znanego opolskiego artysty-rzeźbiarza, przedstawia zadumaną postać prof. Pożaryskiego siedzącego na ławeczce w stylu wiedeńskim. Na kolanach profesora leży podręcznik elektrotechniki i egzemplarz „Przeglądu Elektrotechnicznego”.

Kulminacyjnym punktem obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich był  XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie”. Obrady w Małej Auli Politechniki Warszawskiej rozpoczął Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak. Wraz z najstarszym Członkiem Honorowym SEP Henrykiem Bajduszewskim dokonał symbolicznego otwarcia Zjazdu poprzez tzw. szklanki, czyli uderzenia w dzwon - po dwa za minione pierwsze Stulecie i dwa za właśnie rozpoczęte.

- Podczas Zjazdu będziemy obradować nad problemami polskiej elektrotechniki, energetyki, przemysłu, kształcenia kadr, a także nad działalnością naszego Stowarzyszenia w nowym stuleciu - zapowiedział dr inż. Piotr Szymczak, Prezes SEP.

W ramach jubileuszowej sesji wygłoszono cztery referaty:

  • Marian P. Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski - „Elektrotechnika dawniej, dziś i jutro”;
  • Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz, Sławomir Tumański - „Sto lat działalności i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich”;
  • Sławomir Cieślik, Andrzej Wac-Włodarczyk - „Rola Stowarzyszenia Elektryków Polskich w procesie kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia działalności”;
  • Jerzy Kurella, Janusz Nowastowski - „Perspektywiczne kierunki działalności SEP w obszarze przemysłu elektrotechnicznego i energetyki”.

Decyzją Nadzwyczajnego Zjazdu najwyższą w Stowarzyszeniu godność Członka Honorowego SEP otrzymało 15 działaczy, w tym po raz pierwszy w historii trzy panie. Wyróżniającym się osobom i instytucjom zostały wręczone pierwsze egzemplarze okolicznościowych Medali 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Obchody zwieńczył Koncert Jubileuszowy w Małej Auli Politechniki Warszawskiej, podczas którego wystąpił pianista Paweł Kowalski, a w drugiej części duet: Jadwiga Tomczyńska - harfa elektryczna i Maksymilian Ambroziak - gitara elektryczna.

Trochę historii…

W czerwcu 1919 r. zostało założone Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich jako organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym.

Powstanie SEP było zwieńczeniem inżynierskich spotkań elektryków polskich z czasów zaborów. Elektrycy z entuzjazmem zaangażowali się w tworzenie rodzimego przemysłu elektrotechnicznego, rozbudowę krajowej sieci elektroenergetycznej, telefonicznej i telegraficznej oraz tworzenie placówek naukowo - badawczych i przepisów branżowych.

W czerwcu 1928 r. Zgromadzenie Delegatów Kół SEP w Toruniu zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uchwalono nowy statut oraz przyjęto nową strukturę i aktualne do dziś nazewnictwo.

Do czasu II wojny światowej SEP miało charakter elitarny. W czasie okupacji działacze Stowarzyszenia nie zawiesili działalności. Zapewnili w konspiracji ciągłość funkcjonowania SEP. Starali się też, na miarę swoich możliwości, pomagać rodzinom dotkniętym skutkami wojny. Na emigracji w Anglii funkcjonowało w latach 1941-1986 Koło SEP w randze Oddziału.

Stowarzyszenie podtrzymuje tradycje i wartości swych założycieli. Może poszczycić się znaczącym dorobkiem naukowo-technicznym w zakresie tworzenia przepisów branżowych i norm, ich przystosowania do wymogów Unii Europejskiej oraz promowaniem nowoczesnych rozwiązań i popularyzowaniem szeroko rozumianej elektryki na rzecz społeczeństwa i podmiotów użyteczności publicznej.

Fotogaleria obchodów

Źródło: na podstawie informacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Zdjęcia: Biuletyn PW