Statut Politechniki Warszawskiej uchwalony

26 czerwca 2019 r. na posiedzeniu Senatu Politechnika Warszawska przyjęła nowy statut uczelni. Dokument wejdzie w życie 1 października 2019 r.

Podstawowym celem tego ważnego dla uczelni aktu prawnego było dostosowanie wewnętrznych regulacji do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku. Uczelnie zostały zobowiązane do przyjęcia nowych statutów uwzględniających zmiany w prawie.

Prace nad Statutem Politechniki Warszawskiej trwały wiele miesięcy. Projekt był konsultowany ze wspólnotą akademicką, opiniowany przez Radę Uczelni oraz związki zawodowe. Statut został przyjęty na posiedzeniu Senatu 26 czerwca 2019 r. i będzie regulował funkcjonowanie uczelni przez najbliższe lata.

Uchwała nr 362/XLIX/2019 z dnia 26/06/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Warszawskiej