Spotkanie konsorcjum programu ACTIVE

Politechnika Warszawska była miejscem spotkania organizacyjnego konsorcjum projektu ACTIVE (Atlantic Caucasus Technical universities Initiative for Valuable Education). Jego pomysłodawcą i koordynatorem jest nasza Uczelnia. 

Projekt ACTIVE jest realizowany w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2 Lot 5. Jest on w całości finansowany przez Komisję Europejską. Projekt umożliwia wymianę zarówno kadry, jak i studentów pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Gruzją, Armenią, Ukrainą, Mołdawią i Białorusią. W konsorcjum znajduje się 20 uczelni partnerskich, przede wszystkim o profilu technicznym.

Spotkanie koordynatorów projektu odbyło się w dniach 26-27 listopada w Politechnice Warszawskiej. Jego celem było zapoznanie ze szczegółami zasad funkcjonowania projektu ACTIVE oraz ustalenie wspólnych priorytetów w realizacji mobilności studenckiej oraz kadry akademicko-administracyjnej.

Podczas spotkania niektóre uczelnie zadeklarowały chęć wydawania podwójnych dyplomów w ramach projektu i opracowanie wspólnych programów studiów. Prof. Jerzy Banaszek, dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki Lotnictwa spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami gruzińskich i ukraińskich uczelni posiadającymi specjalności lotnicze, by omówić bliższe możliwości współpracy.

W trakcie wizyty koordynatorów programu ACTIVE czterech prorektorów z Ukrainy, Armenii oraz Gruzji spotkało się z prof. Janem Szmidtem, Rektorem Politechniki Warszawskiej, by omówić zagadnienia dotyczące współpracy dwustronnej oraz zaangażowanie naszej uczelni we współpracę z uczelniami z Europy wschodniej.

Pierwsi stypendyści programu ACTIVE rozpoczną studia we wrześniu 2014 roku. Na stronie internetowej projektu w ciągu kilku dni zostanie uruchomiony system aplikacyjny do programu.