Spotkanie delegacji KRASP i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy

Delegacja Związku Rektorów Uczelni Ukrainy złożyła wizytę w Poznaniu w dniach 1-4 kwietnia 2019 r. Została ona zorganizowana w ramach projektu „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”. Delegacja spotkała się m.in. z przedstawicielami KRASP.

Projekt realizuje Politechnika Warszawska przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liderem projektu jest prof. Jerzy Woźnicki, a główny cel stanowi poprawa zarządzania uczelniami wyższymi na Ukrainie i w Polsce.

Podczas wizyty, której uczelnią-gospodarzem był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2 kwietnia 2019 r. odbyło się polsko-ukraińskie seminarium rektorów z udziałem obu delegacji oraz zaproszonych gości. W ramach sesji informacyjnej przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) - Przewodniczący Rady NAWA Sebastian Tomasz Kołodziejczyk oraz Członek Rady NAWA prof. Wiesław Banyś – przedstawili rektorom z Ukrainy informacje o pracach NAWA, nowych możliwościach i konkursach organizowanych przez Agencję. Wstępne wyniki badania dotyczącego finansowania, przeprowadzonego w Polsce i na Ukrainie, przedstawiła koordynator programowa projektu dr Iryna Degtyarova.

Kluczowym punktem programu była debata rektorów poświęcona zagadnieniom finansowania szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym i instytucjonalnym. Na wstępie, w celu zapoznania się z systemem finansowania uczelni w obu krajach, rektorzy prof. Wiesław Bielawski (w imieniu KRASP) i prof. Volodymyr Ponomarenko (w imieniu ZRUU) zaprezentowali zasadnicze rozwiązania w systemie finansowania uczelni w Polsce i na Ukrainie.

Podstawą merytoryczną debaty rektorów, zgodnie z założeniem projektu, stały się wyniki i wnioski z przeprowadzonego w lutym 2019 r. badania „Finansowanie uczelni: nowe regulacje i mechanizmy, na Ukrainie i w Polsce”. Polsko-ukraiński zespół przeprowadził wywiady pogłębione z rektorami lub prorektorami 25 wyselekcjonowanych uczelni publicznych w każdym z krajów. Celem badania było pozyskanie opinii rektorów polskich i ukraińskich w kwestii, jak powinien działać system finansowania szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym i instytucjonalnym. Na podstawie wstępnych wyników rektorzy biorący udział w debacie przedyskutowali rekomendacje dla ministrów ds. szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i na Ukrainie, które zostały zaproponowane w stanowisku wspólnym obu delegacji.

3 kwietnia 2019 r. delegacje KRASP i ZRUU wzięły udział w konferencji pt. „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0”, zorganizowanej z okazji 100-lecia UAM, a także złożyli wizytę w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii, a następnie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Kampusie Morasko.

W podsumowaniu wizyty obie strony podkreśliły znaczenie współpracy na poziomie konferencji rektorów Ukrainy i Polski jako istotnego narzędzia zacieśniania kontaktów akademickich i społecznych między obydwoma krajami.  Stanowisko wspólne będące efektem prac rektorów zostanie przedstawione, po uzgodnieniu z przewodniczącymi KRASP i ZRUU treści i brzmienia rekomendacji, ministrom obu krajów.

Ze strony polskiej w składzie delegacji KRASP udział wzięli:

 • prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Politechnika Warszawska;
 • prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej; 
 • prof. Andrzej Lesicki, Rektor-gospodarz, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. Tadeusz Wallas, Prorektor UAM;
 • prof. Wiesław Banyś, Członek Zarządu EUA, członek Rady NAWA, Uniwersytet Śląski;
 • prof. Wiesław Bielawski, Wiceprzewodniczący KRASP, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • prof. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej;
 • prof. nzw. Andrzej Mastalerz, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie;
 • prof. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej;
 • prof. Anna Wypych-Gawrońska, Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego; im. Jana Długosza w Częstochowie,

Jako gość specjalny w spotkaniu wziął udział dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, Przewodniczący Rady NAWA.

W składzie delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy w obradach wzięli udział:

 • prof. Anatolii Mazaraki, Przewodniczący delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy w Poznaniu, Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego;
 • prof. Mykola Dmytrychenko, Rektor Narodowego Uniwersytetu Transportu w Kijowie;
 • prof. Anatoliy Vasylyev, Przewodniczący Rady Rektorów Uczelni Regionu Sumskiego, Rektor Sumskiego Uniwersytetu Państwowego; 
 • prof. Igor Kotsan, Przewodniczący Rady Rektorów Uczelni Regionu Wołyńskiego, Rektor Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku;
 • prof. Volodymyr Ponomarenko, Rektor Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Semena Kuznetsia;
 • prof. Petro Bekh, Prorektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki ds. współpracy międzynarodowej;
 • Yaroslav Boliubash, Sekretarz  Związku Rektorów Uczelni Ukrainy.

W imieniu Minister Edukacji i Nauki Ukrainy w wizycie udział wzięła Radca Ministra dr. hab. Nataliia Lukova-Chuiko, docent Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki.

Powiązany materiał:
Polsko-ukraińska współpraca na rzecz doskonalenia działania uczelni

Źródło i zdjęcia: Fundacja Rektorów Polskich