Spotkania z Przemysłem 2017 na Wydziale Chemicznym PW

9 marca 2017 r. na Wydziale Chemicznym PW spotkali się przedstawiciele świata nauki i przemysłu, by rozmawiać o wzmacnianiu wzajemnych relacji na bazie konkretnych wdrożeń, realizowanych we współpracy z zespołami badawczymi.

Tradycję Spotkań z Przemysłem Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej reaktywował w 2016 roku. Wydarzenie stanowi platformę do nawiązywania i rozwijania współpracy naukowo-badawczej z przedstawicielami szeroko pojętego przemysłu tj. nie tylko chemicznego. - Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki jest możliwe jedynie poprzez wykorzystanie badań naukowych w praktyce. Pociąga to za sobą konieczność wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Politechnika Warszawska, jako uczelnia techniczna, przykłada dużą wagę do praktycznego charakteru prowadzonych prac badawczych - podkreślił prof. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego PW, witając uczestników spotkania w murach Gmachu Technologii Chemicznej. W imieniu władz Politechniki Warszawskiej zgromadzonych przywitał prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW.

Prof. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego PW/fot. Biuletyn PW

Prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW/fot. Biuletyn PW

Sylwetkę patrona Audytorium im. Ignacego Mościckiego, w którym spotkali się uczestnicy wydarzenia, przybliżył prof. Krzysztof Schmidt-Szałowski. Wśród najważniejszych osiągnięć byłego prezydenta RP i profesora Politechniki Warszawskiej wymienił m.in. nowatorską konstrukcję kondensatorów wysokonapięciowych (100 kV) zastosowanych np. w radiostacji nadawczej na wieży Eiffla czy reaktory z kanałem plazmowym wirującym w polu magnetycznym.

Prof. Krzysztof Schmidt-Szałowski w wykładzie o Ignacym Mościckim/fot. Biuletyn PW

Prof. Zbigniew Brzózka, Dziekan Wydziału Chemicznego w poprzedniej kadencji/fot. Biuletyn PW

O nowej inwestycji, tj. odnowionym i dostosowanym do potrzeb Audytorium, którego uroczystego otwarcia dokonano podczas Spotkania z Przemysłem, opowiadali prof. Zbigniew Brzózka Dziekan Wydziału Chemicznego w kadencji 2012-2016 - inicjator przedsięwzięcia oraz dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Chemicznego PW. 

W Audytorium im. Ignacego Mościckiego/fot. Biuletyn PW

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia Audytorium im. Ignacego Mościckiego/fot. Biuletyn PW

W dalszej części wydarzenia głos zabrali przedstawiciele zespołów naukowych, prezentujący aplikacyjne kierunki badawcze Wydziału Chemicznego PW. Propozycje obszarów współpracy przybliżyli reprezentanci przemysłu. W programie przewidziano także zwiedzanie instalacji wydziałowych oraz wizyty na stoiskach wystawców.  

 

Zdjęcia: Biuletyn PW