Siemens kontynuuje współpracę z Politechniką Warszawską

W dniu 25 sierpnia 2016 r. Politechnikę odwiedzili przedstawiciele firmy Siemens. Celem spotkania było zapoznanie gości z potencjałem naukowo-badawczym, jak również edukacyjnym PW oraz omówienie zakresu potencjalnej współpracy między stronami.

Politechnika Warszawska od lat współpracuje z firmami koncernu Siemens, czego przykładem są liczne wspólne projekty badawcze, wsparcie dla studentów kół naukowych oraz przyznawana od 1995 r. nagroda Siemensa dla najlepszych zespołów badawczych i absolwentów polskich uczelni technicznych.

Nawiązaniem współpracy z Politechniką zainteresowana była jedna ze spółek koncernu - Siemens Industry Software z siedzibą w Indiach. Spółka zajmuje się planowaniem, projektowaniem oraz wdrażaniem oprogramowania przemysłowego, jak również dostawą usług w zakresie cyklu życia produktów (Product Lifecycle Management).

Omówione przez strony tematy to:

  • możliwość prowadzenie wspólnych prac badawczych,
  • kształcenie kadry naukowej dla firmy Siemens,
  • możliwość korzystania z rozwiązań Siemens w zakresie certyfikowania programów studiów PW.

Szczególne zainteresowanie naszych gości wzbudziło centrum badawcze CEZAMAT oraz powstająca tam baza laboratoryjna.

W spotkaniu wzięli udział: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW; prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji; Łukasz Wojdyga, Dyrektor CWM oraz przedstawiciele Wydziałów Mechatroniki oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Źródło: CWM PW