Seminarium z udziałem przedstawicieli City University of Hong Kong

W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbyło się międzynarodowe seminarium z udziałem naukowców z City University of Hong Kong. Zaprezentowano wybrane prace badawcze, ofertę dydaktyczną oraz możliwości współpracy.

Profesor Kwai-Sang Chin przedstawił prezentację pt. „A new perspective in Education and Research in Engineering Management - Impact of Big Data” na temat prowadzonych badań i działalności Uniwersytetu. Dr Ivan Ng omówił zagadnienie przywództwa „Leadership in quality management - a China perspective”.

Z ramienia Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej obecni byli m.in. prof. Ewa Górska, dr Marek Seretny, dr inż. Grzegorz Kunikowski oraz przedstawiciele kół naukowych SKN Ergonomia i SKN Manager wraz z opiekunem dr Agnieszką Lisowską. Spotkanie odbyło się 12 maja 2017 roku.

Wizyta przedstawicieli City University of Hong Kong na WZ PW/fot. WZ PW

Wydział Zarządzania PW i Wydział Inżynierii Systemów i Inżynierii Zarządzania (Department of Systems Engineering and Engineering Management) City University of Hong Kong podpiszą ramowe porozumienie o współpracy.

Źródło: WZ PW