Seminarium UCBOiB PW

Z inicjatywy Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa PW 27 stycznia 2016 r. miało miejsce kolejne seminarium z cyklu Forum Obronności i Bezpieczeństwa. Poprzednie spotkanie odbyło się w listopadzie ubiegłego roku.

Tym razem tematyka dotyczyła działań w obliczu potencjalnych zagrożeń związanych z ochroną ludności w ramach zarządzania kryzysowego. Dr inż. Witold Skomra, doradca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przedstawił referat pt. „Współczesne technologie w działaniach ochronnych realizowanych przez Biuro Ochrony Rządu”. Analizując wybrane formy działania RCB, zapoznał uczestników z obecną sytuacją zabezpieczeń oraz sposobami ich realizacji.

Z kolei dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. nzw. z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej zaprezentował tematykę ujętą w referacie pt. „Potencjał wyzwań Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności”. W panelu dyskusyjnym wskazano m.in. na szybko zmieniające się  zagrożenia związane z postępem cywilizacji, rozwojem technologii, jak również kryzysem migracyjnym. Podkreślono duże znaczenie współdziałania  poszczególnych służb i instytucji oraz ludności cywilnej w celu uzyskania optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Zarządu Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, żandarmerii wojskowej, służb cywilnych, policji, przemysłu obronnego oraz środowiska naukowego Politechniki Warszawskiej i innych uczelni technicznych.

Podobny materiał:
Forum Obronności i Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej

Źródło: UCBOiB