Seminarium „Otwarty System Antyplagiatowy”

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane m.in. z interpretacją danych pozyskanych z OSA oraz funkcjonalnością systemu, który umożliwia integrację z repozytoriami. Najnowsza wersja systemu OSA 4.0, zostanie udostępniona użytkownikom już w marcu br.

W dniu 16 lutego 2016 roku, w nowoczesnej auli Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, odbyło się ogólnopolskie seminarium poświęcone Otwartemu Systemowi Antyplagiatowemu (OSA). Jego organizatorami byli: Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI), jako podmiot autorski systemu OSA, oraz Centrum Informatyzacji PW. Seminarium skierowane było nie tylko do użytkowników systemu OSA - pracowników uczelni, ale także do przedstawicieli mediów i wszystkich osób zainteresowanych problematyką systemów antyplagiatowych. Tematyka spotkania koncertowała się wokół efektywności działania, sposobu poprawnego interpretowania wyników OSA oraz przedstawienia jego nowych funkcjonalności np. obejmujących integrację z uczelnianymi repozytoriami dorobku naukowego oraz archiwami prac dyplomowych. Zaprezentowano również poziom zaawansowania i problemy dotyczące integracji z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). 

Uczestników seminarium powitał Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, który podziękował wszystkim z przybycie i życzył udanych obrad. Następnie Dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki - gospodarz spotkania, przedstawił wdrażane w ostatnim okresie wybrane rozwiązania informatyczne.

Kolejna część seminarium prowadzona była przez prof. nzw. dr hab. Marka Kowalskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, szefa zespołu autorów systemu OSA, który dokonał prezentacji problemów związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu oraz zapewnieniem zgodności z wymaganiami prawnymi. Następnie zespół programistów, studentów PW w składzie: Arkadiusz Cacko, Radosław Szmit, Marcin Wojtczak, przeprowadził interaktywną prezentację możliwości funkcjonalnych najnowszej wersji systemu OSA 4.0, która zostanie udostępniona użytkownikom w marcu br.

Po prezentacji zespołu PW zainicjowano panel dyskusyjny, któremu przewodniczył prof. dr hab. Marek Kręglewski - Dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI). W panelu czynny udział brali przedstawiciele uczelni, mediów oraz firm komercyjnych produkujących/dystrybuujących konkurencyjne oprogramowanie antyplagiatowe. Równolegle z panelem dyskusyjnym odbywały się indywidualne warsztaty wykorzystania Otwartego Systemu Antyplagiatowego prowadzone przez zespół deweloperski OSA.

Na zakończenie seminarium Dyrektor MUCI prof. dr hab. inż. Marek Kręglewski podsumował obrady oraz podziękował wszystkim uczestnikom za udział i owocną dyskusję. 

Podobny artykuł:
Uruchomienie Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Źródło: CI PW