Seminarium HERE - Higher Education Reform Experts

W dniach 19-20 września 2016 r. w progach CZIiTT PW spotkali się eksperci międzynarodowych środowisk edukacyjnych, aby rozmawiać o ramach kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego - Qualifications Frameworks: What are they, how do they work, what is their impact?

Seminarium otworzył uroczyście prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW, który przybliżył uczestnikom Politechnikę Warszawską, mówiąc o dotychczasowych sukcesach i wyzwaniach stojących przed Uczelnią.

Prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW

Kilka słów wstępu, podkreślających znaczenie i korzyści płynące z ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, wypowiedział również Bartłomiej Banaszak, przedstawiciel Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW.

Bartłomiej Banaszak, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW

Następnie ponad 80 seminarzystów z 33 krajów przystąpiło do omawiania zagadnień związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego, jego internacjonalizacją, wspieraniem uczenia się przez całe życie, rozwojem mobilności edukacyjnej i zawodowej.

W seminarium uczestniczyli eksperci z ponad 30 krajów.

Organizatorem wydarzenia było Konsorcjum SPHERE (Support and Promotion for Higher Education Reform Experts) i Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie www.supporthere.org

Zdjęcia: Biuletyn PW