Rozwój współpracy z Chinami

W dniach 18-24 listopada 2017 r. Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz, wraz z osobami towarzyszącymi, złożył wizyty w uczelniach i instytucjach środkowych Chin. Ważnym punktem w programie wyjazdu było podpisanie tzw. Deklaracji Szanghajskiej.

Najpierw delegacja odwiedziła Nanjing School of Aeronautics and Astronautics, uczelnię z którą Politechnika Warszawska już od kilku lat ma umowę o współpracy. Rozmowy dotyczyły rozszerzenia współpracy, w szczególności w zakresie lotnictwa. Kontynuowano między innymi rozpoczęte korespondencyjnie rozmowy o utworzeniu wspólnych studiów w zakresie lotnictwa oraz potwierdzono wolę wymiany akademickiej.

Wizyta w Nanjing School of Aeronautics and Astronautics

Wizyta w zarządzie miasta Szanghaj miała szczególne znaczenie. Szanghaj jest jednym z czterech miast chińskich (Pekin, Tianjin, Szanghaj, Chongqing) na prawach prowincji. W  Szanghaju rozwijane są zaawansowane technologie, a władze miasta oferują specjalne programy wspierania badań naukowych. W trakcie wizyty w Komisji  ds. Nauki  i Technologii magistratu Szanghaju zapoznano gości z możliwościami współpracy w ramach grantów Komisji. Możliwe są tu m.in. programy mobilności międzynarodowej dla młodych naukowców oraz wspólne z uczelniami tego miasta programy badawcze.

Szczegółowe rozmowy o współpracy prowadzone były w Szanghaju z Jiaotong University, z którym Politechnika Warszawska od wielu lat realizuje European Master of Advanced Robotics - studia międzynarodowe współfinansowane przez Unię Europejską. Uczelnia ta zainteresowana jest pogłębieniem współpracy, w szczególności w zakresie elektroniki i technologii informacyjnych oraz transportu i robotyki, Zapoczątkowane zostały prace nad  uruchomieniem wspólnych studiów w pierwszym wymienionym obszarze, oraz prace nad złożeniem wspólnego wniosku badawczego do Komisji ds. Nauki i Technologii.

Istotnym punktem było podpisanie przez prof. Rajmunda Bacewicza tzw. Deklaracji Szanghajskiej - dokumentu artykułującego wolę współpracy sieci uczelni międzynarodowych i uczelni chińskich w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku.

Podpisanie Deklaracji Szanghajskiej

Ostatnim etapem podróży był Chongqing. Oficjalna współpraca z Chongqing Jiatong University  rozpoczęła się w ubiegłym roku od podpisania listu intencyjnego o utworzeniu Polsko-Chińskiego Konsorcjum Uczelnianego w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Odbyło się to w listopadzie 2016 roku, w trakcie konferencji poświęconej tej inicjatywie. Następnie, we wrześniu 2017 roku, na zaproszenie strony chińskiej dwóch przedstawicieli Politechniki Warszawskiej odbyło w Chongqing dwutygodniową wizytę studyjną.

Warto tu dodać, iż w roku 1938 były rektor tej uczelni prof. Fu-Shen Fang uzyskał tytuł doktorski na Politechnice Warszawskiej.  Prof  Fu-Shen Fang jest nazywany ojcem chińskiej inżynierii lądowej. Dyplom doktorski nieżyjącego już Profesora został przekazany na ręce  Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej. Fakt doktoryzowania prof. Fu-Shen na Politechnice Warszawskiej jest unikalnym i bardzo pozytywnym aspektem w rozwijaniu naszej współpracy z Chinami. 

Zgodnie ze swoim podstawowym profilem Chongqing Jiatong University wyraziło wolę współpracy z Politechniką Warszawską, głównie w zakresie inżynierii lądowej oraz transportu. Chińska uczelnia zaproponowała m.in. utworzenie wspólnych laboratoriów badawczych w obu dziedzinach. Z dużym zainteresowaniem spotkała się też oferta  Politechniki Warszawskiej Foundation Year oraz oferta kursu przygotowawczego języka angielskiego. Wychodząc naprzeciw  perspektywom współpracy podpisano list intencyjny o współpracy.

Wizyta w Chongqing Jiatong University

Wprowadzenie w życie uzgodnień dokonanych w trakcie podróży przez władze Wydziału Transportu, oraz Wydziału MEiL zależy teraz bezpośrednio od tych jednostek oraz od partnerów chińskich.

Realizacja pozostałych ustaleń nadzorowana jest przez Pełnomocnika Rektora ds. Internacjonalizacji.

Źródło: MEiL PW, prof. Teresa Zielińska