Rola uczelni technicznych w industrializacji II RP

9 stycznia 2018 roku odbyło się III posiedzenie Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Odczyt pt. „Rola akademickich uczelni technicznych w industrializacji Drugiej Rzeczypospolitej” wygłosił dr hab. Marek Jakubiak.

Referat dotyczył udziału polskich akademickich uczelni technicznych w budowie przemysłu II RP w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tematyka ta jest związana z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Politechnice Warszawskiej.

Podczas seminarium dr hab. Marek Jakubiak przedstawił następujące zagadnienia:

  • Stan przemysłu na ziemiach polskich bezpośrednio po odzyskaniu  niepodległości.
  • Udział Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej oraz Akademii Górniczej (obecne AGH) w elektryfikacji kraju, budowie infrastruktury komunikacyjnej (koleje, drogi etc.), przemysłu chemicznego, Centralnego Ośrodka Przemysłowego i portu w Gdyni.
  • Najwybitniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze i konstrukcyjne profesorów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczej.

Omówiony został również wkład tych uczelni w kształcenie kadry inżynierskiej na potrzeby przemysłu II RP.

Seminarium poprowadził dr Bartłomiej Skowron, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Źródło: WAiNS PW