Rektorzy apelują o większe inwestycje w edukację i badania

Przedstawiciele konferencji rektorów uczelni z Polski, Niemiec i Francji zaapelowali do Komisji Europejskiej, rządów krajów członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego o zwiększenie inwestycji w edukację, badania i innowacje.

2 maja br. Komisja Europejska ma przedstawić swoje propozycje dotyczące kolejnego wieloletniego programu ramowego. Przedstawiciele konferencji rektorów z Francji (CPU), Niemiec (HRK) i Polski (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, KRASP) w trójstronnym stanowisku zwrócili uwagę na to, że jesteśmy teraz w istotnym momencie, w którym można jeszcze zmodyfikować ambicje i polityczne priorytety UE na najbliższe lata.

W stanowisku rektorów przesłanym do PAP przeczytać można - UE powinna podwoić swój budżet na naukę i innowacje z 80 do 160 mld euro. A budżet programu Erasmus+ - inicjatywy, która umożliwiła ponad 9 mln osób doświadczyć życia w innym kraju UE - powinien być nawet potrojony do 44,1 mld euro.

Rektorzy z CPU, HRK i KRASP w liście przekonują Komisję Europejską, rządy krajów członkowskich i Parlament Europejski, by skorzystały z szansy, aby przygotować Europę na przyszłość, stawiając na inwestycje w edukację, badania naukowe i innowacje.

Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej skomentował: Bardzo ważne jest, aby uczelnie otrzymywały środki unijne, dzięki którym będą w stanie pomagać w rozwiązywaniu globalnych wyzwań. Wymienił, że pieniądze te są potrzebne, aby uczelnie mogły realizować badania w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, zdrowie, środowisko, energia lub zmiany klimatu oraz kwestie związane z demokracją i bezpieczeństwem społeczeństwa.

Horyzont 2020 to największy w historii unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi ponad 77 mld euro. Ma na celu stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji. Następca Horyzontu 2020, dziewiąty program ramowy, obowiązywałby od roku 2021.