Rektor Politechniki Poznańskiej przewodniczącym KRPUT

Podczas zdalnego posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego KRPUT, które odbyło się 28 sierpnia 2020 r., Rektor Elekt Politechniki Poznańskiej prof. Teofil Jesionowski został wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2020-2024.

Na funkcje wiceprzewodniczących KRPUT zostali wybrani: prof. Jerzy Lis - Rektor Elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Krzysztof Jóźwik - Rektor Elekt Politechniki Łódzkiej oraz prof. Krzysztof Wilde - Rektor Politechniki Gdańskiej.

Źródło: KRPUT