Biuletyn PW / Wydarzenia / Rada Uczelni na kadencję 2021-2024

Rada Uczelni na kadencję 2021-2024

Senat Politechniki Warszawskiej na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. dokonał wyboru członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024.

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

  • Dominika Bettman,
  • dr hab. Teresa Czerwińska, prof. uczelni,
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek,
  • Krzysztof Pietraszkiewicz.

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

  • dr hab. inż. Karol Jan Kowalski, prof. uczelni,
  • prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk,
  • prof. dr hab. Grzegorz Świątek,
  • dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. uczelni.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. przewodniczącym Rady Uczelni został Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Kadencja Rady Uczelni rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończy z dniem 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 63/L/2020 z dnia 16/12/2020 w sprawie wyboru członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024
Uchwała nr 73/L/2021 z dnia 20/01/2021 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Powiązany materiał:

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP o wyzwaniach stojących przed Pierwszą Radą Uczelni Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI