Przy Politechnice Warszawskiej powstaje Instytut Konfucjusza

Reprezentacja PW wzięła udział w 13. Konferencji Instytutu Konfucjusza, która odbyła się w dniach 3-5 grudnia 2018 r. w Chengdu w Chinach. Delegacji przewodniczył Prorektor ds. Studiów, prof. Krzysztof Lewenstein.

W ogólnoświatowej konferencji uczestniczyli szefowie wszystkich Instytutów Konfucjusza. Wydarzenie zainaugurowało przemówienie Pani Sun Chunlan, wicepremier Chin i przewodniczącej rady centrali Instytutu Konfucjusza.

Polska delegacja, oprócz udziału w oficjalnej części konferencji, spotkała się z przedstawicielem partnerskiej uczelni w Instytucie Konfucjusza - Beijing Jiaotong University. Rozmowy dotyczyły szczegółów utworzenia przy Politechnice Warszawskiej Instytutu Konfucjusza, którego celem jest propagowanie chińskiego języka i kultury. Instytut chce zaangażować w tę inicjatywę również inne warszawskie uczelnie.

Podczas konferencji prof. Krzysztof Lewenstein rozmawiał z rektorami uniwersytetów, w których Instytut Konfucjusza działa owocnie już od dziesięcioleci.

Przewodniczący polskiej delegacji uczestniczył również w forum polsko-chińskiego konsorcjum akademickiego „Belt and Road”, które odbyło się na Politechnice Pekińskiej. Wygłosił przemówienie na temat rozwoju współpracy w ramach polsko-chińskiej sieci uniwersytetów.

Podczas spotkania z prezydentem Politechniki Pekińskiej prof. Krzysztof Lewenstein podpisał porozumienie o wymianie studentów. Obie strony wyraziły również silną wolę pogłębienia międzyuczelnianej współpracy naukowej.

Źródło i zdjęcia: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Wydział Mechatroniki PW