Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Azerbejdżanu w PW

Dnia 29 czerwca br. Politechnika Warszawska gościła przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Azerbejdżanu. Organizatorem wizyty studyjnej w Polsce był Instytut Badań Edukacyjnych.

Wizyta odbywała się w ramach programu pomocy technicznej Komisji Europejskiej TAIEX w dniach 26-29 czerwca. W skład delegacji weszli: Ilham Humbatov, Leading Advisor, Statistics and Forecasting Department; Muzhdat Hasanov, Senior Advisor, International Cooperation Department oraz Mukhtar Mammadov, Head of Department, International Cooperation Department. Gościom z Azerbejdżanu towarzyszyli przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych - Agata Poczmańska i Horacy Dębowski. Politechnikę Warszawską reprezentowali: prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów oraz Marta Szajnowska-Ksit, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Azerbejdżanu w PW/fot. BPW

Głównym celem wizyty było uzyskanie przez delegację azerską informacji dotyczących:

  • strategii oraz programów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego na poziomie kraju oraz poszczególnych uczelni, w tym uzyskanie informacji o programie Ready, Study, GO! Poland,
  • działań administracji publicznej oraz szkół wyższych nakierowanych na poprawę jakości kształcenia, w tym projektowania systemów zarządzania informacją w szkolnictwie wyższym (m.in. systemy obsługi studiów, programy anty-plagiatowe, systemy monitorowania losów absolwentów, monitorowanie istniejących oraz tworzonych kierunków studiów, monitorowanie popytu na kompetencje).

Źródło: CWM PW