Prorektorzy Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Rektor Elekt prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba przedstawił nazwiska swoich kandydatów na funkcję prorektorów naszej Uczelni.

Do pełnienia funkcji prorektora Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024 zostaną zaproponowani i przedstawieni do zaopiniowania przez Senat:

  • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz - Prorektor ds. Ogólnych 
  • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Prorektor ds. Nauki 
  • prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk - Prorektor ds. Studiów 
  • prof. dr hab. inż. Adam Woźniak - Prorektor ds. Rozwoju 
  • dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni - Prorektor ds. Studenckich 
  • dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni - Prorektor ds. Filii w Płocku 

Wszyscy prorektorzy obejmą swoje funkcje po raz pierwszy. 

Powiązany materiał:
Prof. Krzysztof Zaremba Rektorem Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024