Promocje doktorskie i habilitacyjne, wręczenie medali oraz finał Konkursu o Nagrodę Siemensa 2019

25 czerwca 2019 r. Politechnika Warszawska powitała w swoim gronie nowych doktorów i doktorów habilitowanych. Podczas uroczystości wręczono również Medal PW oraz Medal Młodego Uczonego, a także rozdano nagrody w Konkursie o Nagrodę Siemensa.

- Dobry doktorat jest przepustką do obiecującej kariery naukowej, a habilitacja potwierdza jej rozwój i jest dowodem naukowej dojrzałości. Jednocześnie głęboko wierzę, że wiedza i umiejętności, których efektem są powstałe prace, zostaną praktycznie wykorzystane przez gospodarkę, która potrzebuje rodzimych osiągnięć dla rozwoju naszej polskiej innowacyjności, szczególnie w perspektywie Przemysłu 4.0 - powiedział Rektor PW prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podczas przemówienia rozpoczynającego uroczystość.

Rektor Politechniki Warszawskiej przypomniał m.in., że według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 Politechnika Warszawska po raz czternasty z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną w kraju i po raz trzeci z rzędu trzecią uczelnią akademicką w Polsce.

Podczas uroczystości, „za twórcze osiągnięcia architektoniczne budujące prestiż Politechniki Warszawskiej” 46. Medalem Politechniki Warszawskiej został uhonorowany prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński z Wydziału Architektury PW. To najwyższe odznaczenie Uczelni nadawane osobom lub instytucjom za istotne zasługi. Uroczystą laudację wygłosił dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW - Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Dr Piotr Achinger z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (PAN) otrzymał Medal Młodego Uczonego (z numerem 12) „za przełomowe rozwinięcie badań w zakresie topologii rozmaitości algebraicznych i ich zastosowań”. Uroczystą laudację wygłosił prof. dr hab. Stanisław Janeczko, Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 r., przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal nadawany jest osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia.

Podczas wydarzenia zostały również rozdane nagrody w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, IX Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz III Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki.

Nagroda Siemensa jest przyznawana polskim naukowcom i zespołom badawczym od 1995 r. na mocy podpisanego porozumienia z Politechniką Warszawską. Wyróżnienie promuje wybitne, a zarazem praktyczne osiągnięcia w dziedzinie techniki i badań naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce w zakresie m.in.: elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Lista laureatów Konkursu o Nagrodę Siemensa

Podczas uroczystości nadano 22 osobom stopień doktora. Wśród nich znaleźli się pracownicy naukowi: Wydziału Chemicznego (1 promocja), Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (2 promocje), Wydziału Elektrycznego (1 promocja), Wydziału Fizyki (1 promocja), Wydziału Geodezji i Kartografii (2 promocje), Wydziału Inżynierii Lądowej (2 promocje), Wydziału Inżynierii Materiałowej (4 promocje), Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (1 promocja), Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (1 promocja), Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (2 promocje), Wydziału Mechatroniki (1 promocja), Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (1 promocja), Wydziału Transportu (1 promocja), Wydziału Zarządzania (2 promocje).

Habilitację otrzymało 13 doktorów, wśród nich dwóch pracowników naukowych Wydziału Elektrycznego, dwoje z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, dwóch doktorów z Wydziału Mechatroniki,  a także po jednym z: Wydziału Chemicznego, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Materiałowej, Wydziału Transportu, Wydziału Zarządzania.

Fotogaleria promocji doktorskich i habilitacyjnych

Relacja filmowa TVPW

Dr Piotr Achinger_laudacja (pdf, 905,43 kB)
List Wojewody Mazowieckiego (pdf, 51,93 kB)

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Zdjęcia: Biuletyn PW