Promocje doktorskie i habilitacyjne w Politechnice Warszawskiej

18 czerwca 2018 r. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych Politechnika Warszawska uhonoruje najwyższym odznaczeniem uczelni prof. dr. hab. inż. Grzegorza Pawlickiego. Nagrodę Siemensa odbiorą laureaci konkursu.

Podczas ceremonii promocji doktorskich i habilitacyjnych społeczność akademicka wyraża wdzięczność dla tych wszystkich, którzy  podejmując  trud pracy badawczej i edukacyjnej, tworzą fundamenty pod rozwój nauki. Ich praca i zaangażowanie kształtuje oblicze naszej niepodległej ojczyzny, czyniąc ją silniejszą wiedzą i możliwościami. Dla uczelni akademickiej kształcenie kadr naukowych wypełnia misję wobec społeczeństwa, wykraczając tym samym poza granice państw, modelując sylwetki pełne świadomego humanizmu.

45. Medalem Politechniki Warszawskiej - najwyższym odznaczeniem uczelni nadawanym osobom lub instytucjom za istotne zasługi, zostanie uhonorowany prof. dr hab. inż. Grzegorz Pawlicki w Uznaniu Zasług dla Rozwoju Inżynierii Medycznej oraz Działań na Rzecz Społeczności Akademickiej.

Tego dnia zostaną również rozdane nagrody w XXIII Konkursie o Nagrodę Siemensa; VIII Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Automatyki i Robotyki; II Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki.

Nagroda Siemensa jest przyznawana polskim naukowcom i zespołom badawczym od 1995 roku na mocy podpisanego porozumienia z Politechniką Warszawską. Wyróżnienie promuje wybitne, a zarazem praktyczne osiągnięcia w dziedzinie techniki i badań naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce w zakresie m.in. elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.