Biuletyn PW / Wydarzenia / Promocje doktorskie i habilitacyjne - marzec 2019

Promocje doktorskie i habilitacyjne - marzec 2019

26 marca 2019 r. w Politechnice Warszawskiej powitaliśmy nowych doktorów i doktorów habilitowanych. Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

- Kształcimy inżynierów i magistrów inżynierów. Tym, którzy mają szczególne talenty, dar i chęci, powinniśmy pomóc w osiągnięciu jak najlepszych efektów - powiedział Rektor PW prof. Jan Szmidt podczas przemówienia rozpoczynającego uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Rektor Politechniki Warszawskiej zwrócił m.in. uwagę na konieczność śledzenia losów absolwentów uczelni wyższych. Podkreślił, że według VII już edycji Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 90% badanych szukało pierwszej pracy do trzech miesięcy po ukończeniu studiów, a  Politechnikę Warszawską jako Alma Mater wybrałoby ponownie 3/4 respondentów.

Podczas uroczystości nadano 33 osobom stopień doktora. Wśród nich znaleźli się pracownicy naukowi: Wydziału Architektury (3 promocje), Wydziału Chemicznego (5 promocji), Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (2 promocje), Wydziału Elektrycznego (1 promocja), Wydziału Fizyki (1 promocja), Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej (2 promocje), Wydziału Inżynierii Materiałowej (1 promocja), Wydziału Inżynierii Produkcji (2 promocje), Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (2 promocje), Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (2 promocje), Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (5 promocji), Wydziału Mechatroniki (1 promocja), Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (3 promocje), Wydziału Transportu (2 promocje), Wydziału Zarządzania (1 promocja).

Habilitację otrzymało 13 doktorów, wśród nich troje pracowników naukowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, troje z Wydziału Transportu, dwoje doktorów z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, a także po jednym z: Wydziału Chemicznego, Wydziału Fizyki, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Podczas uroczystości przyznano również cztery odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. Otrzymali je:

  • mgr inż. Ryszard Daniel;
  • dr hab. inż. Marian Kulbik;
  • dr inż. Tadeusz Maj;
  • inż. Anna Rudzińska.

Odznaka przyznawana jest wieloletnim pracownikom Politechniki Warszawskiej oraz innym osobom, które przyczyniły się do rozwoju uczelni lub przysporzyły jej dobrego imienia. Od 2002 r., od kiedy odznaczenie przyznawane jest w obecnej formule, w gronie wyróżnionych znalazło się 180 osób, łącznie z tegorocznymi odznaczonymi.

Fotogaleria promocji doktorskich i habilitacyjnych

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW