Promocje doktorskie i habilitacyjne czerwiec 2017

27 czerwca 2017 br. Mała Aula Politechniki Warszawskiej po raz ostatni w roku akademickim 2016/2017 zapełniła się gośćmi, którzy przybyli na uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych. Medalem Politechniki Warszawskiej uhonorowano panią Marię Czupratowską-Semczuk.

Spotkanie otworzył Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt. Na wstępie podkreślił konieczność dostrzegania człowieka i pielęgnowania wartości humanistycznych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Prof. Jan Szmidt mówił też o nowych inwestycjach Politechniki Warszawskiej, realizowanych w ramach kontraktu terytorialnego Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza na lata 2014-2020. W przemówieniu nie zabrakło miejsca na najważniejsze osiągnięcia osób powiązanych z Uczelnią, takie jak Nagroda Główna Prezesa Rady Ministrów dla spin off Politechniki Warszawskiej „Smart Fluid” na Kongresie Impact’17 czy zaangażowanie polskich studentów w pojazd przyszłości Elona Muska - Hyperloop.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW, wręcza pani Marii Czupratowskiej-Semczuk Medal Politechniki Warszawskiej/fot. BPW

42. Medalem Politechniki Warszawskiej uhonorowano panią Marię Czupratowską-Semczuk, za twórczy wkład w osiągnięcia Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Laudację wygłosił prof. Andrzej Jakubiak, który podkreślał ogromną rolę Laureatki w tworzeniu dialogu międzypokoleniowego pomiędzy uczestnikami Zespołu.

Podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych wręczono także nagrody w Konkursie o Nagrodę Siemensa. Konkurs, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Laureaci nagród w Konkursie o Nagrodę Siemensa/fot. BPW

Na zakończenie uroczystości prof. Jan Szmidt wręczył trzy równorzędne nagrody w I edycji Stypendium Politechniki Warszawskiej z Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich. Wsparcie finansowe przyznano Joannie Starobrat z Wydziału Fizyki, Damianowi Młynkowi z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Tomaszowi Kotkowskiemu z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Fotogaleria czerwcowych promocji doktorskich i habilitacyjnych

Maria Czupratowska-Semczuk w latach 1953-1991 pracowała jako lektor języka rosyjskiego w Politechnice Warszawskiej. Pełniła m.in. funkcję kierownika Studium Języków Obcych PW. Równolegle prowadziła aktywne działania na rzecz rozwoju Pieśni i Tańca PW. Przez wiele lat była choreografem i kierownikiem artystycznym. Swoją historią podzieliła się w książce pt. „50 lat z Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej”. Za zasługi na rzecz rozwoju kultury była wielokrotnie odznaczana, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, złotą odznaką „Zasłużony dla Warszawy” oraz złotą odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

DOKTORZY_06.2017

HABILITACJE_06.2017

Powiązany materiał:
Znamy wyniki XXII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa

Zdjęcia: Biuletyn PW