Biuletyn PW / Wydarzenia / Profesor Zbigniew Błocki nowym szefem Narodowego Centrum Nauki

Profesor Zbigniew Błocki nowym szefem Narodowego Centrum Nauki

Prof. Zbigniew Błocki został nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki - agencji finansującej badania, w której o rozdziale środków decydują sami naukowcy. Będzie zarządzał agencją przez najbliższe cztery lata.

– Jeśli chcemy konkurować z najlepszymi ośrodkami naukowymi Unii Europejskiej i świata, to musimy stawiać na najlepsze projekty naukowe. Dlatego rozwijamy system finansowania nauki, który premiuje jakość pracy polskich jednostek naukowych. Narodowe Centrum Nauki odgrywa i niewątpliwie będzie odgrywać ważną rolę w tworzeniu polskiej kultury grantowej i we wspieraniu prowadzenia przełomowych badań podstawowych – mówi prof. Marek Ratajczak, sekretarz stanu w MNiSW, który wręczył powołanie nowemu dyrektorowi NCN.

NCN przeznaczyło już 4 miliardy złotych na prawie 9 tysięcy projektów naukowych wyłonionych w 54 konkursach. – Stale zabiegamy o zwiększenie środków dla NCN. W tegorocznym budżecie agencja jest to dodatkowe 30 mln zł – dodaje prof. Marek Ratajczak.

Nowy dyrektor NCN podkreśla, że jego priorytetem będzie zabieganie o dalsze zwiększanie wydatków na badania podstawowe. – Uważam, że finansowanie przez NCN projektów badawczych jest jednym z najlepszych sposobów wydawania pieniędzy na naukę w Polsce – zaznacza prof. Błocki. Dodaje, że jednym z pierwszych podejmowanych działań w jego kadencji będzie uregulowanie kwestii wynagrodzeń naukowców realizujących projekty finansowane przez NCN. – Działania te wychodzą naprzeciw postulatom dużej części środowiska naukowego i liczę, że będzie to bardziej sprawiedliwy niż dotychczas, a przy tym spójny, system. Zależy nam na zatrudnianiu na pełny etat na podstawie umowy o pracę szczególnie na stanowiskach typu postdoc, a także na stypendiach doktoranckich i samozatrudnianiu kierowników grantów – mówi nowy szef NCN.

Wyłonienie nowego dyrektora NCN było także okazją do podsumowania pierwszych czterech lat istnienia Centrum, którym kierował dotąd prof. Andrzej Jajszczyk. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska w poniedziałek 2 marca 2015 r. podziękowała prof. Jajszczykowi za jego pracę na rzecz NCN.

Pełna treść materiału na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Zbigniew Błocki - od 1990 r. pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1999 r. w ramach stypendium Fulbrighta (senior grant) przebywał na Indiana University w Bloomington i University of Michigan w Ann Arbor. Rok 2001 spędził w Instytucie Maxa Plancka w Bonn, a w 2002 r. przebywał 3 miesiące w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku. W 2006 r. był profesorem wizytującym na Indiana University (2006). Był także wielokrotnie zapraszany na wykłady do ośrodków naukowych (m.in. Princeton, Harvard, Columbia, University of Hong Kong, Beijing University). Obecnie jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Rady Naukowej Centrum Banacha, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, a także Komitetu Matematyki PAN.

NCN realizuje wiele konkursów w tym m.in. TANGO. O projekcie z Politechniki warszawskiej, który uzyskał w nim wyróżnienie pisaliśmy w artykule:

Nowa komorowa protezka strzemiączka

Źródło: MNiSW
Zdjęcie: Wiceminister Marek Ratajczak wręcza nominację nowemu dyrektorowi NCN prof. Zbigniewowi Błockiemu/fot. MNiSW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI