Prof. Władysław Findeisen honorowym obywatelem Warszawy

18 czerwca 2020 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę nadającą godność Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy wybitnemu uczonemu i działaczowi publicznemu prof. Władysławowi Findeisenowi, Rektorowi PW w latach 1981-1985. Było to możliwe dzięki staraniom Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na PW.

Prof. Władysław Findeisen w czasie II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej i walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1945 r. podjął studia na Politechnice Warszawskiej, wiążąc się, do dzisiaj, z obecnym Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych.

W 1981 r. prof. Findeisen został wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej w pierwszych wolnych wyborach władz akademickich. Przeprowadził Uczelnię przez okres stanu wojennego. W 1985 r., z powodów politycznych, został odwołany ze stanowiska przez Ministra Szkolnictwa Wyższego. W późniejszych latach, w ramach aktywności publicznej, był przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej, członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, a w latach 1989-93 Senatorem RP.

Prof. Findeisen posiada znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i bogaty dorobek naukowy, jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Nadano mu szereg godności, w tym cztery doktoraty honoris causa oraz najwyższe polskie odznaczenie cywilne - Order Orła Białego.

Więcej informacji o prof. Findeisenie można znaleźć TUTAJ>>

Źródło: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Zdjęcie: fot. Zuzanna Sosnowska/Urząd m.st. Warszawy