Prof. Tetsuo ABO z gościnnym wykładem o transferze japońskiego stylu zarządzania

23 lutego 2017 r. w Gmachu Nowych Technologii wysłuchaliśmy wykładu prof. Tetsuo ABO z Uniwersytetu Tokijskiego, który przybył na zaproszenie Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.  

Wykład pt. „International transfer of the Japanese-style management and Production systems: Hybrid factories in Six continents” („Międzynarodowy transfer japońskiego stylu zarządzania i organizacji systemów produkcyjnych. Fabryki hybrydowe na sześciu kontynentach”) został wygłoszony w ramach seminarium zorganizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji i Wydział Zarządzania PW. Wśród podejmowanych podczas seminarium zagadnień omówiono m.in. wyniki trzydziestoletnich badań transferu i adaptacji japońskiego stylu zarządzania produkcją w kilkuset fabrykach na sześciu kontynentach. Porównania koncentrowały się na pozostałych stylach zarządzania epoki postfordyzmu dominujących w przemyśle europejskim i w Ameryce Północnej.

Na spotkanie przybyli m.in. Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. Andrzej Kolasa oraz Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW.

Kolejna już wizyta prof. Tetsuo ABO na przestrzeni ostatnich piętnastu lat zakończyła się spotkaniem z prof. Rajmundem Bacewiczem, Prorektorem ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, na którym omówiono możliwości rozszerzania współpracy PW z Uniwersytetem Tokijskim.

Prof. Tetsuo ABO pełnił gościnnie funkcję profesora m.in. na University of Berkeley (USA), University of Oxford (Wielka Brytania), Free University Berlin (Niemcy), University of Rennes (Francja). Ponadto jest autorem (współautorem) i redaktorem (współredaktorem) kilku książek oraz wielu artykułów z zakresu wielonarodowych przedsiębiorstw i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, opublikowanych przez renomowane czasopisma i wydawnictwa z Japonii, USA, Wielkiej Brytanii i Polski.

Zdjęcia: Biuletyn PW