Biuletyn PW / Wydarzenia / Prof. Jerzy Duszyński wybrany na stanowisko prezesa PAN

Prof. Jerzy Duszyński wybrany na stanowisko prezesa PAN

Prof. Jerzy Duszyński będzie przez cztery lata prezesem Polskiej Akademii Nauk - zdecydowali w czwartek 19 marca 2015 r.  członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN. Zastąpi na tym stanowisku prof. Michała Kleibera.

Prof. Duszyński otrzymał w tajnych wyborach 111 głosów, a jego kontrkandydatka, prof. Mirosława Marody z Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - 68 głosów. W sumie oddano 188 głosów, w tym jeden nieważny.

- Myślę, że przede mną bardzo trudny okres, ale jestem absolutnym optymistą. Uważam, że PAN jest bardzo potrzebna w systemie nauki w Polsce. Ale żeby była potrzebna, musi troszkę się zmienić. Musimy znacznie mocniej wejść w programy europejskie, w promowanie doskonałości naukowej, w wyrażanie opinii, które nurtują społeczeństwo. To wszystko będziemy robić dobitnie - powiedział dziennikarzom tuż po ogłoszeniu wyników nowo wybrany szef PAN.

Pytany o to, jak zmieni się Akademia w ciągu czterech lat jego kadencji, odparł: - Będzie to poważana, potrzebna, rozpoznawana instytucja naukowa, która będzie doceniona nie tyko przez całe środowisko naukowe, (…) ale nawet przez społeczeństwo.

Duszyńskiemu pogratulowała minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. - PAN w obecnym niezmienionym kształcie trwa od kilkudziesięciu lat. Nadszedł obecnie dobry moment do istotnych reform strukturalnych i organizacyjnych. Zwłaszcza, że potencjał instytutów PAN jest ogromny. Pracuje tam prawie 5,5 tys. wybitnych naukowców, a wiele instytutów ma kategorię A lub A+. W Polskiej Akademii Nauk trwa już dyskusja nad oddzieleniem korporacji od instytutów oraz nad połączeniem badań i edukacji. Dojrzewa więc atmosfera do istotnych zmian, a dyskusja nad nową formułą to istotne zadanie nowego prezesa – dodała minister.

Nowego prezesa PAN wybrano dopiero w drugim czwartkowym głosowaniu. W pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. W związku z tym zarządzono tego samego dnia kolejne głosowanie. Tym razem wygrał prof. Duszyński. Decyzję o wyborze prezesa podjęli członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN. W skład ZO PAN wchodzi grupa maksymalnie 350 członków krajowych PAN. Członkowie ci są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne spośród wybitnych uczonych o nieposzlakowanej opinii.

Zgodnie z ustawą o PAN z 2010 r., prof. Duszyński formalnie zostanie nowym prezesem Akademii dopiero w momencie powołania go na to stanowisko przez prezes Rady Ministrów. Powołanie następuje na podstawie wyboru Zgromadzenia Ogólnego PAN.

Prof. Jerzy Duszyński (ur. w 1949 r.) jest biochemikiem, pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, gdzie pełni obowiązki dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w gabinecie Donalda Tuska. Nowy prezes PAN jest także specjalistą w dziedzinie metabolizmu energetycznego i molekularnych podstaw chorób mitochondrialnych i neurodegeneracyjnych.

Prof. Duszyński w swoim programie wyborczym - rozesłanym przed czwartkowymi wyborami do członków PAN - sporo miejsca poświęcił m.in. temu, jak istotne musi być pozyskiwanie przez PAN coraz większych środków unijnych - np. w ramach programu Horyzont 2020. Wśród problemów polskiej nauki wymieniał zaś małą mobilność kadry naukowej.

Podobny artykuł:
Platforma Badań Mózgu PW współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI