Prof. J. Woźnicki doktorem honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki

Tytuł przyznano za istotny wkład w rozwój współpracy środowisk akademickich uczelni ukraińskich i polskich, wspieranie i inicjowanie współpracy pomiędzy narodowymi konferencjami rektorów, wieloletnią twórczą współpracę z Uniwersytetem Kijowskim.

W dniu 5 marca 2018 r. prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, otrzymał tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki. Uroczystość odbyła się w trakcie posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kijowskiego, z udziałem osobistości ze świata polityki i środowiska akademickiego, w tym ze strony ukraińskiej m.in. Yurija Raszkiewicza, Wiceministra Edukacji i Nauki Ukrainy; Natalii Łukowej, Radcy Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy oraz prof. Tarasa Finikowa, Prezydenta Międzynarodowej Fundacji Badań nad Polityką Edukacyjną.

Stronę polską podczas uroczystości reprezentowali: Jacek Żur, Zastępca Ambasadora RP na Ukrainie; prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej; prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący RGNiSW oraz prof. Henryk Sobczuk, Przedstawiciel Prezesa PAN, Dyrektor Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Obradom Senatu Uniwersytetu przewodniczył Rektor prof. Leonid Hubersky, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (URHEIU).

 - Uroczystość dzisiejsza ma dla mnie wymiar wielce osobisty. Ale dla nas wszystkich - gości z Polski - ma wymiar symboliczny ważnego gestu, adresowanego do nas aktu przyjaźni - mówił prof. Jerzy Woźnicki po odebraniu dyplomu.

Prof. Jerzy Woźnicki odebrał tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki/fot. FRP

W swoim wystąpieniu prof. Jerzy Woźnicki zwrócił szczególną uwagę na konkretne osiągnięcia rozwijającego się polsko-ukraińskiego dialogu w świecie akademickim na wszystkich szczeblach. - Nasza współpraca rozwija się bardzo dobrze. Dzieje się tak dlatego, że nasze kraje i narody łączą szczególne więzi o charakterze kulturowym, które w świecie akademickim sprawiają, że traktujemy się w sposób szczególnie pozytywny, oferując sobie wzajemnie nie tylko gotowość do współdziałania, ale i dedykowaną, szczerą przyjaźń. Potwierdziły to szerokie badania sposobu postrzegania naszych relacji i oceny dotychczasowej współpracy naukowej, które objęły po ok. 50 uczelni polskich i ukraińskich, przeprowadzone i sfinansowane w latach 2014-15 przez Fundację Rektorów Polskich, przy ideowym poparciu Konferencji Rektorów w Polsce oraz Związku Rektorów na Ukrainie, a także Ministrów obu naszych krajów. Pozytywne wyniki tych badań nas nie zaskoczyły - zapewniał Prezes FRP.

Źródło i zdjęcia: Fundacja Rektorów Polskich