Biuletyn PW / Wydarzenia / Posiedzenie Rady w Płocku

Posiedzenie Rady w Płocku

W dniu 2 grudnia 2013 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. 

Rada jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej w Płocku. Więcej na jej temat pisaliśmy TUTAJ.

Radę stanowią przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, nauki i sektora gospodarczego oraz kierownictwo Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Na inauguracyjnym posiedzeniu przedstawiono informacje o działalności dydaktycznej, badawczej i stanie zasobów Uczelni. Zapoznano członków Rady ze strategią rozwoju Uczelni oraz zagrożeniami i problemami jej realizacji.

Członkowie Rady podkreślili znaczenie Politechniki Warszawskiej dla regionu i kraju, zwłaszcza w zakresie innowacji, wdrożeń, transferu wiedzy i współpracy z sektorem gospodarczym.

Wskazano propozycje umożliwiające w najbliższym czasie wzmocnienie aktualnych obszarów działalności Uczelni, jak również ich rozszerzenie poprzez, m.in. uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości na bazie utworzonych i rozszerzanych centrów naukowych, klastrów technologicznych, porozumień programowych nauka-przemysł i ofert na rzecz samorządów.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI