Posiedzenie Prezydium KRASP w Politechnice Warszawskiej

Rozpoczynając nową kadencję Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Politechnika Warszawska gościła członków Prezydium KRASP. Posiedzenie odbyło się w obecności Wiecepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosława Gowina.

Spotkanie Rektorów zorganizowano 9 września br., na początku kadencji obecnych władz KRASP wybranych w czerwcu 2016 r. Przybyłych do Sali Senatu gości przywitał Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

Galeria zdjęć ze spotkania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Politechnice Warszawskiej

Za stołem prezydialnym zasiedli również Wiceprzewodniczący KRASP: prof. Wiesław Bielawski, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; prof. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Honorowy Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Rektor tej Uczelni w latach 2008-2016, a zarazem Przewodniczący KRASP ubiegłej kadencji.

Prezydium KRASP przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Podczas spotkania omówiono zasady działalności KRASP w latach 2016-2020 oraz reprezentowanie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w instytucjach i organizacjach działających w kraju. Poruszona została także kwestia polityki informacyjnej, obejmująca m.in. sposoby komunikowania się ze środowiskiem akademickim oraz kształtowanie wizerunku KRASP na zewnątrz.

Prezydium powołało przewodniczących komisji stałych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Uczestniczący w posiedzeniu Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, przedstawił założenia dotyczące strategii i planowanych zmian w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego oraz nakreślił plany utworzenia Narodowej Agencji Wymiany.

Powiązane artykuły:

Nowe władze Konferencji Rektorów zaczynają kadencję
Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt nowym przewodniczącym KRASP

Strona internetowa KRASP

Zdjęcia: Biuletyn PW