Posiedzenie Konwentu Politechniki Warszawskiej 2018

28 czerwca 2018 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Konwentu Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018. Spotkanie otworzyli: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący Konwentu PW.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt w imieniu własnym oraz Przewodniczącego Konwentu Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020 Krzysztofa Pietraszkiewicza, złożył zgromadzonym najserdeczniejsze podziękowania. Podkreślił znaczenie ich głosu w dyskusjach podczas posiedzeń oraz rolę w opiniowania różnych obszarów działalności Uczelni. Zwrócił także uwagę, iż wspólne omawianie najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem Politechniki Warszawskiej, przyczyniło się do lepszego zrozumienia problemów z jakimi spotyka się Uczelnia, szczególnie wobec istotnych zmian, jaką jest Konstytucja dla Nauki - Ustawa 2.0.

Zgodnie z Regulaminem Konwentu Politechniki Warszawskiej, głównym  jego zadaniem jest wsparcie i promocja Uczelni.

Do kompetencji Konwentu należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii o kierunkach działania Uczelni;
  • wspieranie Politechniki Warszawskiej w działalności na rzecz rozwoju;
  • wyrażanie opinii o działalności dydaktycznej i badawczej Politechniki Warszawskiej;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy Politechniki Warszawskiej z gospodarką.

Zdjęcia: Biuletyn PW