Biuletyn PW / Wydarzenia / Porozumienie z SPN

Porozumienie ze Stowarzyszeniem Płockich Naftowców

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zawarła porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Płockich Naftowców. Do jego uroczystego podpisania doszło 27 września 2013 r. 

Sygnatariuszem porozumienia ze strony Politechniki Warszawskiej był prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku, a ze strony Stowarzyszenia Płockich Naftowców Krystian Pater, prezes tej organizacji oraz Władysław Wawak, członek zarządu.

W ramach porozumienia strony planują współpracę w następującym zakresie:

  • kształcenia uzupełniającego kadry technicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym i potrzebami rynku,
  • podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym, w tym ekspertyz i opracowań, z wykorzystaniem potencjału naukowo-badawczego Politechniki oraz wiedzy i doświadczenia członków Stowarzyszenia,
  • wzajemnego prowadzenia przez członków Stowarzyszenia i wykładowców Politechniki prezentacji i prelekcji o tematyce petrochemii i przetwórstwa ropy naftowej lub innych zagadnieniach interesujących Strony,
  • możliwości korzystania przez członków Stowarzyszenia z zasobów biblioteki Politechniki,
  • wspólnego organizowania konferencji i seminariów z obszaru petrochemii i przetwórstwa ropy naftowej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI