Porozumienie z PKN ORLEN S.A

PKN ORLEN wykorzystuje potencjał polskiej nauki w tworzeniu i rozwoju innowacyjnych rozwiązań. W tym celu 17 czerwca 2020 r. podpisano porozumienie kontynuujące współpracę koncernu z Politechniką Warszawską Filią w Płocku. Porozumienie umożliwi studentom odbywanie praktyk i staży.

Dla uczelni to możliwość realizacji inicjatyw dydaktycznych razem z największym w Polsce i jednym z wiodących w Europie koncernów z branży paliwowej i energetycznej.

PKN ORLEN stawia na rozwój specjalistycznych kompetencji swoich pracowników. W tym celu koncern jest w stałym kontakcie z instytucjami badawczymi oraz specjalistycznymi uczelniami technicznymi. Wspólnie z ośrodkami akademickimi realizuje inicjatywy i projekty badawcze. Pracownicy PKN ORLEN m.in. prowadzą doktoraty wdrożeniowe czy są obecni na uczelniach realizując wizyty studyjne oraz wykłady merytoryczne. 

- Praktyczny wymiar podpisanego dzisiaj porozumienia z Politechniką Warszawską oznacza m.in. współpracę techniczną i naukowo-badawczą oraz przygotowanie przez uczelnię sposobów kształcenia kadr na potrzeby PKN ORLEN. Wspólne działania obejmą realizację prac dyplomowych, organizację zajęć dydaktycznych czy praktyki dla studentów politechniki. Ponadto Koncern zobowiązał się również do dostarczania uczelni próbek produktów ropopochodnych wytwarzanych w PKN ORLEN na działalność dydaktyczną placówki - mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.

- Dzięki porozumieniom młodzi ludzie będą mogli zdobywać pierwsze doświadczenia właśnie w PKN ORLEN, odbywając praktyki czy uczestnicząc w programach stażowych. Jednym z nich jest „Kierunek ORLEN”, który adresowany jest do studentów kończących kierunki techniczne i ekonomiczne oraz absolwentów szkół średnich i technicznych. Stażyści mogą wybrać ścieżkę biznesową lub inżynieryjną oraz obszar, w którym chcą się rozwijać. Oferta programu zakłada rozwój ich kompetencji poprzez warsztaty i szkolenia, tak aby maksymalnie spełniały ich oczekiwania. Tym samym budujemy solidne zaplecze pod przyszłe kadry techniczne w Grupie ORLEN - mówi Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju.

- Podpisane porozumienie stanowi kontynuację wieloletniej współpracy pomiędzy dominującą w tej części Europy firmą rafineryjno-petrochemiczną a Politechniką Warszawską Filią w Płocku. Zawarto w nim wszystkie obszary istotne dla obu stron dotyczące rozwoju kadr, działalności badawczo-innowacyjnej, gotowości do rozwiązywania problemów natury procesowej i wielu innych obszarów. Ma to szczególne znaczenie w perspektywie powstającego Centrum Badawczo-Rozwojowego w PKN ORLEN - mówi prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.   

W stażach realizowanych przez PKN ORLEN co roku uczestniczy ok. 100 osób. Mogą one poznać specyfikę pracy w dużym koncernie i uczyć się od doświadczonych pracowników.